Valse sollicitaties? Stop met werkgevers te stigmatiseren!

UNIZO Oost-Vlaanderen is opgelucht dat de praktijktesten niet opgenomen zijn in het Vlaams regeerakkoord. De ondernemersorganisatie is radicaal tegen het idee om fictieve sollicitaties uit te voeren, om zo werkgevers op eventuele discriminatie te betrappen. Een voorstel dat de Stad Gent trouwens doet. De argumenten om de praktijktesten te rechtvaardigen, zijn volgens UNIZO Oost-Vlaanderen niet terecht. Bovendien zijn de praktijktesten duur. De middelen die hiervoor ingezet worden, kunnen beter ingezet worden om werkgevers te ondersteunen bij een divers aanwervingsbeleid.  

Voor UNIZO is het essentieel dat iedereen met de nodige motivatie, vaardigheden, kennis of talenten een eerlijke kans krijgt op de arbeidsmarkt. Het is dan ook heel jammer dat een aantal groepen uit de samenleving achterblijven als het op werk aankomt. Dit neemt niet weg dat de problematiek aangepakt kan worden. De cijfers geven trouwens aan dat er de voorbije jaren wel degelijk een positieve evolutie is geweest. Zo is de etnische kloof in werkzaamheidsgraad in Vlaanderen gedaald van ongeveer 17% in 2016 naar 12% in 2018.

Motivatie is belangrijkste  
Hoewel de evolutie positief is, is er nog altijd een achterstand van mensen uit kansengroepen op de arbeidsmarkt. Deze situatie herleiden tot één grote oorzaak, namelijk ‘discriminerende ondernemers’, zou absurd zijn. Bovendien is discrimineren voor ondernemers sowieso geen optie want elk talent is broodnodig om economische groei te realiseren. 

Filip Vyverman, zaakvoerder van Nieulandt Recycling in Aalst en voorzitter UNIZO Oost-Vlaanderen: “Er is momenteel zo’n overweldigende schaarste op de arbeidsmarkt, dat je het je gewoon niet kan veroorloven om goeie mensen uit te sluiten. Als er zich al een kandidaat aanbiedt die in de buurt komt van je ideale profiel, dan moet je die met twee handen vastgrijpen en houden.” Uit een bevraging van UNIZO blijkt trouwens dat 76% van de werkgevers motivatie als belangrijkste factor beschouwt om iemand aan te nemen.  

Jos Vermeiren, directeur UNIZO Oost-Vlaanderen: “Het is absoluut nefast om te focussen op het opsporen en bestraffen van discriminatie bij werkgevers door valse sollicitatiebrieven te versturen. Heel wat rapporten tonen aan dat de redenen voor de lage tewerkstellingsgraad van mensen met een migratie-achtergrond heel divers zijn. Denk maar aan ongelijke onderwijsprestaties, hoge drempels op de arbeidsmarkt en een ander genderrolpatroon. Als er effectief in sommige gevallen sprake is van discriminatie, dan is de werkgever zich daar niet altijd van bewust. De werkgevers hebben alle mensen die gemotiveerd zijn nodig om de vele openstaande vacatures in te vullen. De kracht van diversiteit op de werkvloer en in het klantenbestand van de ondernemer is erg groot.”  

Goede begeleiding van de werkgevers is daarom essentieel. UNIZO onderneemt initiatieven, zoals gerichte opleidingen en sensibilisering, om deze onbewust processen te doorbreken en zo meer diversiteit te bekomen.  

Geen dringende problematiek in Gent 
Niets wijst erop dat in Gent, en in Vlaanderen, de situatie zo problematisch is, dat de constructieve aanpak die nu gebruikt wordt, doorbroken moet worden. Zo zijn er geen cijfers voorhanden die aangeven dat het aantal gevallen van discriminatie alarmerend hoog zou zijn. Bovendien zijn praktijktesten duur. Dat geld kan beter gebruikt worden om ondernemers te ondersteunen bij een divers aanwervingsbeleid of om werkzoekenden te ondersteunen bij het verbeteren van hun competenties en om jongeren te ondersteunen bij hun studies en studiekeuzes.  

Daarnaast is het niet bewezen dat men door het versturen van valse sollicitatiebrieven, ook effectief discriminatie kan aantonen. Wat de echte reden is om iemand niet op een gesprek uit te nodigen, kan alleen achterhaald worden door in gesprek te gaan met die ondernemer. Liever praten dan stigmatiseren of bestraffen.