Vanaf 6 februari werken aan Dampoort in Gent

Op 6 februari gaat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan de slag op Dampoort in Gent. Extra verkeerslichten en aangepaste markeringen zullen de doorstroming op dit knooppunt verbeteren. Om tijdens de werken een veilige passage voor fietsers en voetgangers te realiseren, gaat op verschillende plaatsen een rijstrook dicht. Dit zal extra hinder veroorzaken, zeker tijdens de spitsuren. Deze werken vloeien voort uit een studie van AWV en de Stad Gent om de doorstroming op de stadsring te verbeteren in het kader van het Circulatieplan.

Wat houden de werken in?

  
Verkeerslichten aan fiets- en voetgangersoversteken

Aan de oversteken van de Kasteellaan en Dok-Zuid komen verkeerslichten. Hoewel fietsers nu geen voorrang hebben, is er tijdens drukke periodes vaak een onafgebroken stroom van overstekende fietsers. Dat zorgt voor stremming van het autoverkeer en leidt zeer snel tot lange wachttijden. Bovendien is het geen veilige situatie, omdat er vaak verwarring is over wie voorrang heeft. Verkeerslichten zullen de verkeersstromen van autoverkeer en fietsers beter organiseren, wat de doorstroming en de veiligheid ten goede zal komen.
Om te verhinderen dat fietsers geen plaats hebben om te wachten aan de nieuwe verkeerslichten, breiden we de opstelruimte aan Dok-Zuid en de Kasteellaan zo veel mogelijk uit.

Vlotter van de rotonde naar de Koopvaardijlaan

Wie vandaag van de Dampoortrotonde naar de Koopvaardijlaan wil, moet wachten op een onderbreking in het verkeer dat van het Antwerpenplein komt. Door ook hier met lichten te werken, kan deze verkeersstroom vlotter verlopen.

Nieuwe markeringen

De markeringen op de rotonde worden aangepast om het bestuurders duidelijker te maken hoe ze moeten rijden en waar ze moeten voorsorteren. De grootste wijziging voeren we door aan de kant van Dok-Zuid en de Dampoortstraat. De nieuwe markeringen zullen ervoor zorgen dat het makkelijker wordt om vanuit Dok-Zuid de Dampoortrotonde op te rijden. Ook de beweging van de rotonde naar de Dampoortstraat wordt veiliger.

Uitvoering

De werken starten op 6 februari en moeten tegen eind maart klaar zijn. Ze worden in verschillende fasen uitgevoerd. Bij slecht weer kan de planning wijzigen.

Detailinfo over de fasering met plannetje is te vinden op www.wegenenverkeer.be/gent
 
Fase 1: 6 februari tot begin maart 
De aannemer voert de aanpassing aan het fietspad, voetpad en middeneiland van Dok-Zuid uit. Eerst werkt hij drie weken aan de kant van het voet- en fietspad (fase 1a), vanaf 27 oktober werkt hij aan het middeneiland (fase 1b). Autoverkeer kan steeds in alle richtingen langs de werfzone, maar over één rijstrook minder dan normaal. Deze rijstrook nemen we in om fietsers en voetgangers veilig langs de werf te sturen.
 
Fase 2: 27 februari tot 25 maart
De aannemer gaat op dezelfde manier te werk als voor de werken aan Dok Zuid, maar nu aan de Kasteellaan. Tijdens fase 2a neemt de aannemer lokaal de rechterrijstrook in op de Dampoortrotonde. Afslaan naar de Kasteellaan blijft steeds mogelijk. De Schoolkaai gaat dicht aan de Dampoortrotonde.
Voor de voetgangers blijft steeds een zone van het voetpad open langs de huizen.
Fietsers en voetgangers vanuit het centrum met bestemming station of Antwerpenplein (en omgekeerd), maken gebruik van de ingenomen rechterrijstrook.

Achtergrond: betere doorstroming op de Gentse stadsring

Dit zijn maatregelen die het Agentschap Wegen en Verkeer samen met de Stad Gent neemt om de huidige capaciteit van de stadsring (R40) te vergroten. De ingrepen zijn noodzakelijk in de aanloop naar het nieuwe Circulatieplan, dat op 3 april 2017 in voege gaat. Het circulatieplan zorgt voor een bereikbare binnenstad met meer leefkwaliteit, door het doorgaand verkeer op de stadsring (R40) te houden.