Verhuis ziekenhuis is kaakslag voor stadskern Sint-Niklaas

De mogelijke verhuis van AZ Nikolaas naar een locatie buiten de stad baart UNIZO Sint-Niklaas ernstig zorgen. Het ziekenhuis met haar vele bezoekers, studenten en personeelsleden is een bruisende factor in het stadscentrum. Dat men nu het ziekenhuis wil verhuizen naar een site buiten de stadskern getuigt dan ook van een weinig vooruitziende vorm van stedelijke planning.  

Jaren geleden voorspelde UNIZO al dat de komst van het Waasland Shoppingcenter voor een negatieve impact zou zorgen en kreeg helaas gelijk. Sint-Niklaas kampt al enkele jaren met een leegloop van de stadskern. De Stad doet heel wat inspanningen om de leegstand terug te dringen, het zou dan ook jammer zijn om die nu teniet te doen door het vertrek van het ziekenhuis. 

Levendige stadskern 
Rond het ziekenhuis en bij uitbreiding in het hele stadscentrum zijn veel ondernemers gevestigd die leven van de bezoekers en de werknemers. De levendigheid en de leefbaarheid van de binnenstad zal dus verminderen als het ziekenhuis er verdwijnt. Bovendien zorgt een verweving van verschillende functies in een stadskern voor een makkelijker te organiseren mobiliteit.  

Behoud de site  
UNIZO ondersteunt dan ook de oproep van verschillende experten in mobiliteit, milieu, klimaat, ruimtelijke planning en stedenbouw in hun opiniestuk om de beslissing van de verhuis op te schorten en grondig te laten onderzoeken. Het behoud of de uitbreiding van de bestaande site is de beste garantie om het zelfvertrouwen dat stilaan aan het terugkomen w