Wijkmobiliteitsplan Gentbrugge & Dampoort

UNIZO Gent is grotendeels tevreden met het voorgestelde wijkmobiliteitsplan Gentbrugge en Dampoort. Achter de schermen en tijdens de evaluatie heeft UNIZO gewogen op de beslissing die uiteindelijk gevallen is. We hebben ondernemers uit Gentbrugge samengebracht om te discussiëren over de ontwerpplannen die een aantal maanden geleden werden voorgesteld. We hebben die suggesties ook aan de verschillende politieke partijen overgemaakt. Daarbij hebben we steeds de belangen van de ondernemers voor ogen gehouden met bereikbaarheid voor klanten, personeel en toeleveranciers.

De twee wijken worden nog altijd gesplitst door de ingrepen op Gentbruggebrug, maar gelukkig blijven na de aanpassingen de toegangswegen voor de verschillende wijken gegarandeerd uit de verschillende richtingen.
We zijn tevreden dat er rekening is gehouden met de vele opmerkingen dat de wijken niet worden afgesloten. De toegang tot alle wijken blijft gegarandeerd, terwijl het probleem van bovenlokaal doorgaand verkeer wel wordt aangepakt.

Daarnaast is het goed dat de bedrijventerreinen in Gentbrugge uit verschillende richtingen bereikbaar blijven. We blijven pleiten voor een mix van wonen en werken in de wijken, en daarvoor zijn de bedrijventerreinen belangrijk.

Helaas blijven er 2 fundamentele problemen die volgens ons nog naderbij moeten bekeken worden:

  • de bereikbaarheid van de bedrijven in de Gentbruggestraat en de Nijverheidskaai. Deze lijkt ondermaats voor klanten en toeleveranciers. Het verkeer wordt door de voorheen verkeersluwe wijk geduwd. Beter zou een ontsluiting via de Jan Delvinlaan zijn, zowel voor auto’s als vrachtwagens. Dit zou wel een aanpassing aan de hoogte van Gentbruggebrug vergen.
  • de verregaande opdeling in Sint-Amandsberg. Dit zorgt er voor dat het voor bewoners moeilijker zal zijn om hun favoriete zaken te bereiken op de Dendermondsesteenweg.

We vragen de stad ook om de Vlaamse overheid te enthousiasmeren om de P+R Gentbrugge onder het viaduct zo snel als mogelijk terug open te stellen. Daarnaast zullen ook verkeerslichten door de gewijzigde verkeersintensiteiten na de invoering ook aangepast moeten worden.

Er komt daarnaast een knip op Gentbruggeplein en Heilig Hartplein, we vragen daar op korte termijn een kwalitatieve inrichting met ruimte voor de lokale economie.

We zullen graag meewerken aan de verdere uitwerking om te zien of het plan ook in de praktijk stand houdt. We roepen alle betrokken ondernemers op om de situatie te monitoren en reacties op het plan door te sturen naar UNIZO Gent, zodat we de bezorgdheden van de ondernemers in onze analyse kunnen meenemen. Zo blijven we de geïnformeerde gesprekspartner voor de stad. 

We plannen op korte termijn een infosessie voor de ondernemers met schepen Watteeuw om bijkomende toelichting te krijgen.