Wordt The Loop een nieuw stadsdeel?

UNIZO en Gents MilieuFront (GMF) vragen duidelijkheid rond plannen van Stad Gent met The Loop en bereidheid tot nadenken om er een nieuw stadsdeel van te maken.

In het najaar van 2017 viel het doek definitief over het geplande outletcenter van The Loop. Na een jarenlange strijd van UNIZO en GMF tegen het outletcenter volgden Stad Gent en de projectontwikkelaars de aanbeveling dat het outletcenter geen meerwaarde zou opleveren voor de stad. Nu het outletcenter van de baan is blijft de vraag ‘Wat nu met The Loop?’

UNIZO Oost-Vlaanderen en Gents MilieuFront legden in 2018 een traject af met KU Leuven (KUL) Campus Sint-Lucas Gent om na te denken over een alternatieve invulling voor de site. Masterstudenten architectuur hebben ontwerpen gemaakt voor de hele site, ze kregen hierbij carte blanche. Ze zetten onder andere in op thema’s zoals wonen, nabijheid van water, economische bedrijvigheid, energieneutraliteit, linken met de nabijgelegen buurten, duurzame mobiliteit,...De ontwerpen en de visietekst van de docent en de studenten vind je hier.

Vandaag gaven UNIZO en Gents MilieuFront de ontwerpen van de studenten af aan het college van Burgemeester en schepenen. De bevoegde schepenen zijn Taeldeman (sp.a), Peeters (Open VLD) en Watteeuw (Groen). De foto (grote resolutie) van de overhandiging vind je hier

UNIZO en Gents MilieuFront vragen duidelijkheid over de plannen van Stad Gent  met The Loop. We vragen concreet twee zaken:

  • Inspraak: We willen dat Stad Gent alle stakeholders vroeg betrekt bij mogelijke plannen voor en door The Loop. We willen ook transparantie in het dossier en verwachten van de stad en SOGent een duidelijk tijdspad en procedure.

  • Gemengd stadsdeel: We willen dat the Loop zich ontwikkelt als een nieuw stadsdeel waarbij er naast de huidige commerciële functies ook plaats is voor ontspannen, werken, ondernemen en zelfs wonen. Kortom: dat er in de plaats van het outletcenter niet enkel big boxes of baanwinkels komen. We willen dat de stad overweegt - analoog aan de aanbevelingen van de KUL - om daar een echt stadsdeel van te maken met gemengde functies en met de nadruk op duurzaamheid en duurzame mobiliteit.

Het is aan Stad Gent om te kijken of een dynamisch stadsdeel, met woningen, detailhandel en grotere winkels inpasbaar is in het RUP Handelsbeurs. Volgens UNIZO en Gents MilieuFront moet alles bespreekbaar zijn en moet er gekozen worden voor de beste oplossing voor Gent. Het huidige plan van de site is een puzzel van diverse bestemmingen, vooral zones voor recreatie, kleinhandel en kantoren. Het creëren van een zone voor stedelijke ontwikkeling kan mogelijk een oplossing zijn. Daar horen meerdere stedelijke functies in thuis, waaronder ook bedrijvigheid.

Jos Vermeiren, directeur UNIZO Oost-Vlaanderen: “De mix van werken, winkelen, ondernemen en ontspannen kan de historische stadskern en de omliggende (rand)gemeenten alleen maar versterken. UNIZO is heel tevreden over de samenwerking met de studenten en het voortschrijdend inzicht om naar een nieuwe invulling te gaan van de site.

Steven Geirnaert, Gents Milieufront: “We pleiten voor een oplossing die een echte toegevoegde waarde is voor Gent. Een oplossing die complementair is met het stadscentrum. Een oplossing zonder mobiliteitsinfarct. Een opportuniteit om een nieuw Gents stadsdeel in te richten waar het aangenaam verblijven, ondernemen en werken is.

Burgemeester Termont reageert alvast positief op het voorstel. Hij liet weten dat er een taskforce is opgericht en er volgend jaar een masterclass komt, waarbij alle stakeholders worden uitgenodigd om na te denken over de invulling van de site. Een aanpassing van het RUP Handelsbeurs wordt daarbij niet uitgesloten.   

Thema: Actueel