Ondernemen op het platteland – projectideeën Leader gevraagd tegen 4 april

Het Leader programma ondersteunt initiatieven van organisaties en bedrijven die op het platteland iets willen ondernemen (Meetjesland, Vlaamse Ardennen, Grensregio Waasland).
 

Heeft u een idee ?
Dan kan u uiterlijk tegen 4 april een eerste projectidee indienen. De lokale Leader groep zal hierop een eerste advies formuleren.
Definitieve aanvragen moeten binnen zijn tegen 3 oktober. Projecten kunnen starten van 1 januari 2017 tot 31 juni 2019.
In de 3 Leader-gebieden in Oost-Vlaanderen wordt UNIZO vertegenwoordigd. Onze vertegenwoordigers zijn graag bereid u verder tekst en uitleg te verschaffen.
 
Praktisch:
- Algemene website Oost-Vlaams Plattelandsloket
- Meetjesland : accent op streekidentiteit, leeftbare dorpen en startende en jonge ondernemers
 UNIZO-contactpersoon: Martin Lamont, lamontcnudde@hotmail.com, 0473/22 32 01
- Vlaamse Ardennen: accent op landbouw en natuureducatie, leefbare dorpen en streekidentiteit
 UNIZO-contactpersoon: Bernard Lambrecht, lambrecht@skynet.be , 0475/43 20 81
- Grensregio Waasland: accent op lokale voedselstrategieën en streekproducten, leefbare dorpen en streekidentiteit
 UNIZO-Contactpersoon: Peter Deckers, peter-deckers@skynet.be, 0475/62 51 64