"Op 48 uur tijd is er door de overheid over mensenlevens beslist"

gezichten crisis
Annelies Claes, zaakvoerder van Vernibo, uitvoerder van interieurconcepten inclusief schrijnwerk en parket, beaamt de nood aan een doordacht structureel plan. Het familiebedrijf waarin zijzelf, haar echtgenoot en zoon als zelfstandige werken, is verplicht gesloten. Niet alleen mijn eigen verhaal en zorgen, maar ook de verhalen van collega-ondernemers houden me wakker. Wij zetten heel hard in op vakmanschap, persoonlijk contact, lokaal ondernemerschap. Corona veegt die waardes in een klap uit.

"De overheid is op 48 uur tijd met een grove borstel door het ondernemerslandschap gegaan. Qua steunmaatregelen wordt er weinig onderscheid gemaakt, qua regels over sluiting des te meer. Er wordt niet gekeken naar nuances in sectoren, groottes van bedrijven. Waar is de logica? Waarom is een tegelzaak wel open, maar moeten wij sluiten? 

Onze omzet nu, komt van projecten die al maanden geleden besproken zijn. De echte klappen, gaan we dus pas later krijgen. Met de vergoeding die ik nu ontvang moet ik 3 lonen betalen, sociale lasten, vaste kosten. Ik zie ons hard verdiende spaarpotje met de dag slinken, en vraag me af waar we de veerkracht vandaan moeten halen. Wat is de return van de belastingen en sociale bijdragen die wij al ons hele leven betalen?"

"Op 48 uur tijd is er door de overheid over mensenlevens beslist. Maar de crisis woedt al van maart.

Ik mis een lange termijn visie bij de overheid en vrees dat de echte crisis nog voor de deur staat wanneer de faillissementen boven water komen en de media na corona daarop vliegt, wat het consumentengedrag door angst misschien weer zal beïnvloeden. Is de overheid daar al mee bezig?"

UNIZO wil elke ondernemer een stem geven!

Wij zorgen ervoor dat die gehoord wordt bij de regering en bij alle beleidsmakers.
Wil je weten waar UNIZO op dit moment voor strijdt? 

Lees het in de blog van onze gedelegeerd bestuurder, Danny Van Assche

Wij willen je stem als ondernemer luider laten klinken en sterker laten doorwegen in het beleid.
Daarom is jouw steun als lid extra belangrijk.
Zo kunnen we onze slagkracht vergroten en harder met onze vuisten op ministeriële tafels slaan.

Ik steun UNIZO om op te komen voor mijn belangen!