Opleiding 'Een hoofd voor Cijfers, een hart voor creatieve beroepen'

In 2018 voorzien we op vraag van de creatieve en culturele sectoren een vierdaagse 'train the trainer' opleiding om de economische vrije beroepers warm te maken om zelfstandigen uit deze sector te begeleiden. We werken hiervoor samen met Flanders DC en Cultuurloket. Het gaat over sectoren als audiovisuele en beeldende kunsten, design, gaming, gedrukte media, mode, muziek, nieuwe media, podiumkunsten, ergoed, architectuur, reclame en communicatie.

Waarom deze reeks volgen? Er is veel vraag naar cijferberoepers met kennis over de specifieke steunmaatregelen voor deze sectoren. Het blijkt bovendien dat er algemeen een tekort is aan economische vrije beroepers die in deze sectoren thuis zijn. En de enkele specialisten zijn overbevraagd, nieuwe klanten kunnen zij er niet meer bij nemen. Ook zij hebben dus belang bij extra gekwalificeerde collega's. Daarnaast komen ook andere, meer algemene, steunmaatregelen aan bod.

Toegang tot Kopiloot Bovendien krijgt u via deze opleiding toegang tot Kopiloot. Dit is een platform waarop mensen die actief zijn in deze sectoren enerzijds en economische vrije beroepers anderzijds elkaar vinden. De normale procedure om toegang te krijgen tot dit platform houdt o.m. in dat u met twee cases moet aantonen ervaring te hebben met de sector. Als u deze opleiding volgt, wordt u echter onmiddelijk opgenomen in de database en hebt u nog een jaar tijd voor de cases. Een groot voordeel dus!

Praktisch De totaalprijs voor de vier namiddagen is 300 euro (exclusief btw). Alle sessies vinden plaats in Living Tormorrow te Vilvoorde op vier dinsdagnamiddagen: 15 mei, 29 mei, 12 juni en 26 juni. De sessies zelf gaan telkens door van 14u00 tot 18u00, maar u bent al welkom vanaf 13u00 voor een broodjeslunch. Accreditaties worden aangevraagd (volg deze pagina voor de meest recente informatie hieromtrent). Het is wel de bedoeling dat u de vier sessies bijwoont. Wacht niet te lang met inschrijven, want we houden het bewust kleinschalig.

‘De opleiding is volzet. Omdat de opleiding een groot succes kent, plannen wij een nieuwe reeks in het najaar. Schrijf u alvast in op de wachtlijst zodat u als eerste wordt geïnformeerd wanneer de opleiding zal plaatsvinden. U krijgt nog een reminder om u dan meteen te kunnen inschrijven!’