Opschorting lessen op school

De lessen op de scholen worden vanaf maandag opgeschorst. De scholen moeten wel ten minste voor opvang zorgen voor de kinderen van ouders die in de zorgsector werken of die een veiligheidsberoep uitoefenen. Voor de kinderen waarvoor het niet mogelijk is om een andere opvang te voorzien dan bij de grootouders, moet ook een oplossing gevonden worden op de school. Volgens Minister-President Jan Jambon betekent dit dat deze kinderen ook op school worden opgevangen.

De crèches blijven open.

De hogescholen en universiteiten worden aangeraden om onderwijs op afstand te geven. Ze worden dus niet gesloten, maar worden uitgenodigd om alternatieven te voorzien voor de traditionele lessen in klaslokalen of aula’s

Wat betekent dit voor jou?

Wanneer je zelf kinderen hebt die niet alleen thuis kunnen blijven, zal je opvang voor hen moeten zoeken. Wanneer je die niet vindt, dan zouden je kinderen in principe op school terecht moeten kunnen.  Hoe dit precies zal gebeuren, moet snel duidelijk worden.

Wanneer je werknemers met jonge kinderen hebt, stelt zich de vraag naar de impact op de werkvloer. Aangezien er opvang op school voorzien zou worden, zou deze maatregel in principe niet tot afwezigheden mogen leiden. Wanneer de werknemer de kinderen niet naar school wil sturen, kan je met hem of haar bespreken om verlof zonder wedde te laten opnemen. Wanneer de werknemer – als gevolg van andere Coronamaatregelen – thuis werkt, is het aan te raden om goede afspraken te maken over de afbakening tussen werk en privé. “Thuis werken” vereist immers dat de werknemer wel degelijk de nodige prestaties levert en de werkuren respecteert.

En wat met studenten die in mijn bedrijf werken via duaal leren bijvoorbeeld? 

Zie hier de richtlijnen.