UNIZO Persarchief

UNIZO aan het Overlegcomité: "Heropen de winkels, schenk klare wijn over alle steun en vergeet geen enkele sector"

UNIZO over bijsturing plannen Bpost: "Klein stapje vooruit, maar nog ruim onvoldoende"

UNIZO-topman Danny Van Assche en Vlaams Economieminister Hilde Crevits op jaarlijkse Dag van de Ondernemer: “Veel meer nog dan anders noodzakelijk hart onder de riem”

UNIZO bepleit het aantrekkelijker maken van de handelshuurlening met een vijfstappenplan: "Nood bij huurders blijft hoog, maar drempels voor verhuurders moeten omlaag"

UNIZO en Graydon bezorgd over groot aandeel (heel) laattijdige betalingen: “Onze kmo’s zitten nu al financieel op hun tandvlees"

UNIZO en sectorfederaties bepleiten dringend toelating voor Safe Shopping op afspraak: "Veilig en levensnoodzakelijk!"

UNIZO verwelkomt initiatief Energieminister om ook innovatieve kmo's te laten putten uit het energietransitiefonds

UNIZO opgetogen over versterkt en verlengd Vlaams pakket aan corona-steunmaatregelen

UNIZO en Liantis stellen nieuw boek voor: Trendwijzer voor ondernemers

Overal cashloos kunnen betalen is voor UNIZO bespreekbaar mits goed overleg

UNIZO over versterkt federaal ondersteuningsarsenaal voor bedrijven: "De regering heeft woord gehouden!"

UNIZO bepleit nieuw moratorium op faillissementen voor bedrijven die begin maart nog financieel gezond waren

UNIZO na publicatie ministerieel besluit lockdown: "Er zijn lessen getrokken, maar dit blijft een mokerslag. Maximaal ondersteuningspakket levensnoodzakelijk."

UNIZO over nieuwe lockdown: "Rampzalig dat een nieuwe lockdown niet kon worden vermeden."

UNIZO over nieuwe Vlaamse coronabeperkingen. "Goed dat een groot deel van onze economie blijft draaien maar bitter voor de extra sectoren die moeten sluiten of hun activiteiten moeten inperken"

UNIZO bepleit herinvoering veralgemeende toegang tot tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, bovenop verlenging tot 30 juni 2021

UNIZO in aanloop naar Online Startersdag: "Ondanks corona eerste 9 maanden dit jaar al 46.875 starters in Vlaanderen en 7.752 in Brussel

UNIZO opgetogen nu het Vlaams beschermingsmechanisme, als nieuwe krachtige ondersteuningsmaatregel, in werking kan treden.

UNIZO na nieuwe maatregelen overlegcomité: "Overheid, kom ons en iedereen nu vooral controleren om nog erger te voorkomen"

UNIZO, diamantsector en horeca tevreden over goedkeuring wet inzake basisbankendienst, die recht op een bankrekening moet verzekeren

Pagina's