Premie taxi en voertuigen

Omdat de regeringsmaatregelen een ongeziene impact hebben op de economische activiteit van de sector van het bezoldigd personenvervoer, heeft de regering op 7 mei 2020 beslist om een eenmalige financiële steun van 3000 euro toe te kennen aan alle uitbaters met een vergunning voor een taxidienst en/of een dienst voor het verhuren van wagens met chauffeur. 

WIE KAN GENIETEN VAN DEZE FINANCIËLE STEUN?  

Elke uitbater (natuurlijke persoon of rechtspersoon) met een vergunning voor een taxidienst en/of een dienst voor het verhuren van wagens met chauffeur uitgereikt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor 19 maart 2020. 

HOEVEEL BEDRAAGT DEZE FINANCIËLE HULP? 

De premie komt op een eenmalig bedrag van 3000 euro per uitbater. 

HOE DE FINANCIËLE STEUN AANVRAGEN? 

Je moet het aanvraagformulier invullen dat je via de volgende link vindt: irisbox.irisnet.beDe uiterlijke datum om de aanvraag in te dienen is 30 juni 2020. Opgelet, enkel een persoon gemachtigd krachtens de statuten van de vennootschap (de beheerder of een van de beheerders van de vennootschap) of de natuurlijke persoon die houder is van de vergunning kan de aanvraag indienen. 
Om jouw aanvraagformulier in te vullen, heb je de volgende zaken nodig:

  • een middel om je in te loggen bij Irisbox (identiteitskaartlezer, Itsme, Token…)
  • jouw identiteitskaart
  • jouw KBO-ondernemingsnummer
  • het geldige Belgische zichtrekeningnummer (IBAN-formaat) waarop het bedrag gestort moet worden
  • de gegevens (naam en adres) van de persoon die houder is van deze bankrekening.

Als je vragen hebt over deze premie van 3.000 € voor exploitanten van taxi's en/of limousines met een exploitatievergunning erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan kan je contact opnemen met het communicatieteam van Brussel Mobiliteit: 0800 94 001 - mobilite@sprb.brussels.

Net zoals de toeristische sector, lijden ook de taxidiensten onder de impact van de coronacrisis. Daarom heeft de Brusselse Regering beslist tot de vrijstelling van de belasting op taxidiensten of voertuigen met chauffeur. De vrijstelling geldt voor aanslagjaar 2020. De voorwaarden en termijn waarbinnen je je aanvraag voor de vrijstelling moet indienen, worden aangegeven op de webpagina van Brussel Fiscaliteit.