Projecten

Met verschillende projecten biedt UNIZO ondernemers extra ondersteuning.

Het zijn projecten rond specifieke thema’s en/of doelgroepen, gericht op ondernemers, kandidaat-starters en onderwijs.

De belangrijkste projecten vindt u hieronder. Vindt u uw gading niet? Neem even contact op met de adviseurs van de Ondernemerslijn en we bekijken graag of we elders bij UNIZO of bij één van onze partners een antwoord op uw vraag vinden.
 

Projecten rond HR & Personeel

HR & Personeel: Grenzeloos tewerkstellen

Wij komen dagdagelijks in contact met West-Vlaamse ondernemers die een nijpend tekort voelen aan gepaste medewerkers.
Het is steeds moeilijker om die tekorten op te vullen. Misschien is het zinvol om over de grens in Frankrijk te kijken?
UNIZO West-Vlaanderen ging, in samenwerking met Project Interreg en een aantal andere partners, van start met het project 'Grenzeloos Tewerkstellen'.

Tijdens een bezoek worden via een individueel gesprek met onze adviseur de specifieke noden in kaart gebracht van u als ondernemer. Tijdens dit gesprek bespreekt men via welke kanalen u een Franse grensarbeider kan rekruteren (bv. hoe een vacature verspreiden in Frankrijk) en wordt advies verleend rond grensarbeid (fiscaal statuut van grensarbeider, sociale zekerheid, etc...)

Daarnaast worden ook jobdatings georganiseerd waar ondernemers met vacatures, Franse werkzoekenden kunnen ontmoeten. Daarbij krijgt u de ondersteuning van een team adviseurs.

Ten slotte worden ook collectieve infosessies georganiseerd waar er wordt ingegaan op de voordelen van grensarbeid en specifieke thematieken, zoals een wijziging van het wetgevend kader (bv. detacheringsrichtlijn).

Voor wie?
Kleine en grote ondernemingen met vacatures die moeilijk ingevuld geraken.

Prijs?
Gratis

Contact
Brigitte Vandeleene
E| brigitte.vandeleene@unizo.be
T| 010 690 100

HR & Personeel: Grenzeloos competent

Het Europees Interreg-project Grenzeloos Competent heeft als doelstelling vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de grensregio Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen beter op elkaar af te stemmen.
Ondernemers worden begeleid bij het rekruteren van de geschikte profielen en Franse en Waalse werkzoekenden worden geïnformeerd over de jobmogelijkheden over de grens.

UNIZO organiseert een begeleidingstraject waarbij ondernemers zonder ervaring met grensarbeid worden geadviseerd in de concrete stappen die ondernomen moeten worden om een grensarbeider in dienst te nemen: hoe het onthaal organiseren? Hoe omgaan met eventuele problemen (taal, integratie van de grensarbeider binnen personeel, cultuur, etc.)

Na individueel contact met de ondernemer, worden rondetafelgesprekken georganiseerd met een aantal ondernemers waar de leidraad wordt toegelicht en ervaringen worden uitgewisseld.

Voor wie?
Kleine ondernemingen (<50 werknemers) met vacatures die moeilijk ingevuld geraken. Focus ligt op de speerpuntsectoren: nl agrovoeding, textiel, nieuwe materialen en duurzaam bouwen;

Prijs?
Gratis

Contact
Brigitte Vandeleene
E| brigitte.vandeleene@unizo.be
T| 010 690 100

Avec le soutien du fonds européen de développement régional
Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Projecten voor gevestigde ondernemers.

Weekend van de Klant (evenement)

Weekend van de Klant is een vaste waarde op de kalender. Zelfstandigen bedanken op die dag hun klanten voor het vertrouwen met een leuke attentie.

Dag van de Ondernemer (evenement)

De 3e vrijdag van november organiseert UNIZO de 'Dag van de Ondernemer' om ondernemers te bedanken en het ondernemerschap onder de aandacht te brengen!

De Makers

België bulkt van de baanbrekende vaklui, productiebedrijven en ambachten. Makers noemen wij ze. Ze zijn overal, maar UNIZO bracht ze samen op Makers.be.

Expert@Board

Schakel met UNIZO Expert@Board een topexpert in uw bedrijf in aan betaalbare prijzen. Ontvang met de KMO Portefeuille bovendien tot 75% subsidie.

HIB - Handmade In Belgium

Label voor makers van authentieke en ambachtelijke kwaliteitsproducten.

Integraal

Integraal is de doelgroepenwerking van UNIZO en Zenito Sociaal Verzekeringsfonds voor ondernemers 50+.

KMO Adviesraad

KMO Adviesraad is een adviserend platform van onafhankelijke experten die u helpen bij het nemen van belangrijke strategische beslissingen.

KMO Laureaat (evenement)

De UNIZO KMO Laureaat is dé KMO award in Vlaanderen en Brussel met een sterke nationale uitstraling.

Love To Be Free

Love to be Free is het freelance network voor zelfstandige dienstverleners van UNIZO waar freelancers info delen en elkaar inspireren.

Ondernemersacademie

UNIZO Ondernemersacademie biedt sterke opleidingen voor KMO-ondernemers. Niet academisch, maar praktijkgericht en gegarandeerd onmiddellijk toepasbaar.

Ondernemersforum

Leren van elkaar, van een meter/peter, van experten en daarnaast gericht netwerken. Dat zijn de krachtige voordelen van het UNIZO OndernemersForum!

Overnamemarkt

OvernameMarkt.be is het online platform voor overnemers en overlaters met een ruim aanbod van bedrijfsovernames en bedrijfsvastgoed.

Womed Award (evenement)

De WOMED Award beloont vrouwelijk ondernemerschap. De prijs wordt door Markant vzw en UNIZO uitgereikt aan de onderneemster en Belofte van het jaar.

 

 

 

Projecten voor kandidaat-starters of gestarte ondernemingen

Go4Business

Onderzoek met Go4Business van UNIZO de haalbaarheid van jouw ondernemersidee en zet de eerste stap naar een geslaagde onderneming.

Go For Finance

Op zoek naar de juiste financiering voor je onderneming? Met Go For Finance gaan we samen op zoek naar de meest optimale financieringsmix met het oog op het succesvol binnenhalen van de nodige financiële middelen.

Startersroadshow

Tournee van 5 liveshows over gans Vlaanderen waarbij je in 100 minuten informatie en inspiratie krijgt voor de start van je eigen onderneming!

Road to Action

Road To Action van UNIZO is een individueel begeleidingstraject voor gestarte ondernemers. Road To Action biedt een klankbord en geeft nieuwe inzichten.

Startlening+

De Startlening+ is een interessante financieringsvorm om je opstart als ondernemer of je financieringsbehoefte als nieuwe ondernemer te ondersteunen.

Start 50+

Bij het starten met een eigen zaak op oudere leeftijd komt heel wat kijken! START 50+, helpt je starten met een eigen zaak na je vijftigste.

Starter van het Jaar

Met de wedstrijd Starter van het jaar wil UNIZO mensen stimuleren om te starten als zelfstandig ondernemer.

Startsimulator

Neem een vliegende start met jouw eigen zaak. De UNIZO Startsimulator helpt je op weg bij de uitwerking van jouw ondernemingsplan en financieel plan.

Student-ondernemer van het jaar

Met deze verkiezing wil UNIZO student-ondernemers een hart onder de riem steken en studenten in het algemeen inspireren voor zowel ondernemerschap als ondernemerszin.

 

Projecten gericht op onderwijs

UNIZO Onderwijs en Ondernemen

UNIZO Onderwijs & Ondernemen stimuleert ondernemerschap in onderwijs en ondersteunt zo de ondernemers van morgen.

 

Andere

Trias

Trias steunt ondernemende mensen in het Zuiden. Wat UNIZO doet in Vlaanderen, doet Trias in de ontwikkelingslanden.