Commerciële Inspiratie. Hoe ziet uw zaak eruit in 2025?

Commerciële Inspiratie zet ondernemers via een individueel coachingtraject aan tot nadenken over de toekomst van hun fysieke zaak, de rol van digitale nieuwigheden en andere maatschappelijke trends.

Aan het einde van de individuele coaching ontvangt u als ondernemer een rapport op maat met inspirerende voorbeelden en tips. Enkel ondernemers uit gemeenten die inschrijven voor dit kernversterkend project kunnen deelnemen. Tot 2017 is er ruimte voor 540 begeleidingen.

Klaar voor een veranderende toekomst

Snelle technologische veranderingen, sociale media en e-commerce leggen druk op uw bedrijfsvoering. Ook de consument verandert. Hij koopt en vergelijkt online, is prijsbewuster en steeds meer een marketeer. Erg moeilijk om vooruit te kijken in zo’n snel veranderend handelslandschap. Hoog tijd dus om naar de toekomst te kijken. Het project Commerciële Inspiratie wil handelaars, horeca-uitbaters én dienstverleners individueel begeleiden en zo het vernieuwingsgedrag stimuleren.

Coaching op maat

Commerciële Inspiratie laat ondernemers nadenken over hun zaak in de toekomst. Het accent ligt op de impact van het internet (e-commerce, mobile commerce, webshops en sociale media) en maatschappelijke trends als de vergrijzing en duurzaam ondernemen.

Een persoonlijke coach begeleidt elke deelnemer drie tot zes maanden met aangepaste methodieken en tools. Het individuele inspiratietraject bestaat uit vier sessies per ondernemer: een verkennend kennismakingsgesprek, een brainstormsessie, een opvolggesprek en een rapport met inspirerende voorbeelden en tips. Een paar maanden later wordt het resultaat geëvalueerd. De bijdrage van de ondernemer voor dit hele traject bedraagt 300 euro + btw.

Welke ondernemers kunnen inschrijven?

Het project is bedoeld voor detailhandelaars, horeca-uitbaters en dienstverleners die over een publieke commerciële ruimte beschikken en zich voor minstens 50% op consumenten richten. Als u tot deze groep behoort kan u deelnemen indien uw stad of gemeente zich eerst inschrijft voor het project. Commerciële Inspiratie past immers in de startnota “Winkelen in Vlaanderen” en wil bijdragen aan kernversterking, een prioriteit in het winkelbeleid van de Vlaamse regering. Commerciële Inspiratie zorgt voor een creatieve en dynamische sfeer in gemeenten, wat op haar beurt bijdraagt tot aantrekkelijke kernen.

Wat mag een stad of gemeente verwachten?

Steden of gemeenten die hun kern willen versterken, krijgen het nodige promotiemateriaal om hun handelaars uit te nodigen om deel te nemen. Daarnaast wordt een beknopte situatieschets van het lokale handelsklimaat opgemaakt. Tweemaandelijks koppelt de coach terug over de voortgang van het project. Als alle trajecten afgerond zijn, is er een laatste evaluatie. De stad of gemeente draagt 400 euro + btw per deelnemende ondernemer bij.

Samenwerking

Commerciële Inspiratie is een project van Agentschap Ondernemen, UNIZO en wes research & strategy.