De Lerende Euregio Scheldemond

Het project de Lerende Euregio Scheldemond mikt op een groter technisch arbeidspotentieel voor bedrijven en een grotere arbeidsmarkt voor pas afgestudeerden vanuit het perspectief van één grensoverschrijdende arbeidsmarkt Euregio Scheldemond (Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland). Voor meer info, bekijk zeker de projectwebsite

Binnen het LES project zijn er verschillende specifieke opleidingen waarvoor we samenwerkingen met bedrijven zoeken in Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland.

 

 

 

Meedoen aan het project?

Het LES project zet in op een betere afstemming en nauwere samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen, onder andere via werkplekleren. Denk aan stages, bedrijfsbezoeken of het aanbieden van opdrachten. 

We geloven dat deze vormen van praktijkgerichte samenwerking win-win situaties opleveren. Door je bedrijf als leerwerkplek of leeromgeving op te geven heb je namelijk de kans:

  • om (jong) talent binnen te halen
  • de afgestudeerden van de toekomst mee op te leiden, afgestemd op de noden van de sector
  • op uitbreiding van je netwerk en naamsbekendheid van je bedrijf

Door leerlingen/studenten/cursisten kennis te laten maken met jouw werkvloer doen ze werkervaring op én worden ze beter voorbereid op de arbeidsmarkt. Bovendien krijg je toegang tot technische profielen met de specifieke competenties die jouw bedrijf zoekt.

Binnen het LES project zijn er verschillende specifieke opleidingen waarvoor we samenwerkingen met bedrijven zoeken in Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland:

  • IT-opleidingen op graduaatsniveau (Systeem- en netwerkbeheer, Internet of things)
  • Computeroperator opleiding in Centra voor Volwassenonderwijs in West-Vlaanderen
  • Opleidingen in de richting mechanica-elektriciteit op het BSO en TSO in regio Gent

Wil je meer weten of heb je direct al interesse om mee te doen als leerwerkplek?

Neem contact op met Raïssa De Martelaere (Oost-Vlaanderen) of Heleen Loones (West-Vlaanderen).

Meer weten over werkplekleren in het algemeen?

Bekijk zeker de UNIZO pagina's over werkplekleren waar we het volgende op een rijtje zetten:

  • de belangrijkste opportuniteiten voor ondernemers
  • de verschillende vormen van werkplekleren die mogelijk zijn (met de te nemen stappen, kosten en financiële stimulansen)
  • de regelgeving die er bij komt kijken

Zie de informatiepagina's over werkplekleren.

Het Lerende Euregio Scheldemond Fonds

Het LES project biedt besturen, bedrijven en scholen uit de Euregio Scheldemond en omliggende een uitgesproken laagdrempelige kans aan om elkaar over de grenzen heen te leren kennen. Het LES Fonds voorziet in de financiering van kleinschalige uitwisselingsacties tussen scholen onderling, bedrijven en scholen, besturen onderling, ... die telkens in het teken staan van de bevordering van de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit binnen Euregio Scheldemond.

Activiteiten rond thema’s als krapte op de arbeidsmarkt, het aanwerven van personeel, het aanbieden van stageplaatsen en samenwerken met het onderwijs sluiten zeer goed aan bij het doel van het LES fonds.

Het fonds kan voorzien in de kosten van het organiseren van een gezamenlijk event en van grensoverschrijdende bezoeken (denk aan collectief busvervoer, accommodatie, catering en ook externe expertise, zoals een spreker, training of workshop).

De richtlijn van de begroting voor acties is tussen de €500 en €5.000, tot in sommige gevallen zelfs €10.000. Het budget moet in verhouding zijn tot de actie en output, het aantal betrokkenen, de mogelijke impact en het innovatief/duurzaam/toekomstgericht karakter van de acties.  

Heb je een idee? Bekijk de informatie en het aanvraagformulier hier en voor vragen over het fonds: lerende_euregio@oost-vlaanderen.be

 

Achtergrond van het LES-project

Aan beide zijden van de grens heerst krapte op de arbeidsmarkt voor technische- en zorgprofielen. Bedrijven krijgen vacatures voor technisch geschoold personeel moeilijk ingevuld, wat leidt tot knelpuntberoepen. Tegelijkertijd blijft de instroom van studenten in het technisch onderwijs onvoldoende, ondanks inspanningen zoals het STEM-actieplan in Vlaanderen en het Nederlandse Techniekpact. 

Het project Lerende Euregio Scheldemond wil de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt binnen de techniek- en zorgsector wegwerken. Concreet wordt er ingezet op het aantrekkelijker maken van knelpuntopleidingen door middel van promotie en het inzichtelijk maken van de mogelijkheden die deze bieden op de arbeidsmarkt.

De opleidingen worden ook kwalitatief versterkt door de introductie van werkplekleren. Zo zal er in verschillende proeftuinen geëxperimenteerd worden met hybride leervormen (werkplekleren). Door de bedrijfspraktijk als een leeromgeving te gebruiken, zullen de competenties van de afgestudeerden van morgen beter aansluiten op de behoeften van het bedrijfsleven.

Tevens wordt grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit bevorderd door middel van netwerkvorming, informatieverstrekking, en competentie vertaaloefeningen. 

Met deze acties zet een breed consortium van 15 partners zich gedurende drie jaar in voor een sterkere benutting van het arbeidspotentieel en een beter functioneren van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt in de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland