KMO GPS: Geef uw KMO een sterkere toekomst

Sinds de jaren ‘70 al gaat het flink bergaf met het aantal maakbedrijven in België. Door de open grenzen, de verhuis van heel wat productiebedrijven naar lagelonenlanden en de verscherpte internationale concurrentie komt onze welvaart vandaag voornamelijk van de diensteneconomie.  

KMO 2.0

Deze diensten zijn levensbelangrijk maar zonder eigen maakbedrijven is onze economie te klein en realiseren we te weinig toegevoegde waarde om voldoende tewerkstelling te creëren. Hoog tijd dus om het tij te keren.

Topkwaliteit - Made in Flanders

Vlaanderen telt gelukkig heel wat parels van ondernemingen en dit in alle sectoren, regio’s en formaten. Daarbij ook veel creatieve en innovatieve maakbedrijven die doelbewust en succesvol in Vlaanderen produceren. Vlaanderen heeft dus alle troeven in handen om opnieuw uit te groeien tot een maakindustrie.

KMO GPS – het online stappenplan voor een sterkere toekomst

UNIZO engageert zich om mee te bouwen aan de ‘fabrieken van de toekomst. Dat doen we onder meer met KMO GPS, de GPS naar een sterkere toekomst voor uw KMO. Dit online stappenplan werd door UNIZO ontwikkeld in samenwerking met de Antwerp Management School.

De tool helpt u om fundamentele veranderingen in uw onderneming tot stand te brengen door strategische keuzes te maken en deze om te zetten in plannen en uitvoering. Door terug te blikken ziet u waar u eventueel moet bijsturen. U kan het volledige stappenplan doorlopen, maar kan ook focussen op die fases die op dat moment uw grootste aandacht verdienen. 

Fabriek van de Toekomst

KMO GPS past binnen de Fabriek van de Toekomst, een project van de Vlaamse overheid en het Agentschap Ondernemen in het kader van Vlaanderen in Actie, meer bepaald het Nieuw Industrieel Beleid. KMO GPS kwam tot stand in samenwerking met Econopolis, Flanders DC, Flanders Synergy, Microsoft en VDAB.

Meer ondersteuning door UNIZO

UNIZO ondersteunt uw KMO nog op enkele andere manieren.

  • De Actuagids ‘Hoe maakt u het?’ Inspirerende voorbeelden over Nieuw Industrieel Ondernemen in Vlaanderen.
  • Sensibiliseringssessies: heeft uw KMO het juiste DNA om succesvol te blijven in de toekomst? 
  • Lerende netwerken in het kader van OndernemersForum
  • Inspirerende bedrijfsbezoeken
  • Sectorale innovatie-academies
  • Workshops ‘Meet your inspiration partner.’
  • Eén op één begeleidingen via expert@board