PRIJS PIONIER BEDRIJVIGE KERN

HAACHT IS DE EERSTE PIONIER BEDRIJVIGE KERN

Tijdens de inspiratiedag rond retail en Bedrijvige Kern werd de gemeente Haacht bekroond als eerste Pionier Bedrijvige Kern. De langetermijnvisie en unieke aanpak van Haacht charmeerden de jury. Bovendien bewijst Haacht op deze manier dat ook kleine gemeenten kunnen inzetten op een Bedrijvige Kern. De andere genomineerden waren de stad Genk en de stad Aarschot.

Het juryverslag vindt u hier: PDF icon juryverslag_prijs_pionier_bedrijvige_kern_2017.pdf.

WAT IS DE BEDRIJVIGE KERN?

Met "De Bedrijvige Kern" wil UNIZO een structureel antwoord bieden op onder meer de daling van de detailhandel en de toename van leegstand in de kernen van onze steden en gemeenten. De meeste kernen zullen immers niet overleven als ze alleen op detailhandel gericht blijven. Daarvoor is het landschap van de detailhandel te sterk gewijzigd. Daarom wil UNIZO alle andere ondernemers, makers, vrij beroepen, dienstverleners,...kortom elke ondernemer die niet omgevingsbelastend is, aanmoedigen om zich in de kernen te vestigen. Dit samen met alle publieke en private dienstverleners op een zo zichtbaar mogelijke manier. De kern wordt zo, bij wijze van spreken, één grote etalage van bedrijvigheid. Deze zichtbare aanwezigheid van bedrijvigheid zorgt voor een positieve aantrekkingskracht van de hele kern.

DE PIONIER BEDRIJVIGE KERN

In Vlaanderen en Brussel kennen we geen voorbeelden van volwaardige Bedrijvige Kernen. Toch zijn er heel wat kiemen: projecten en initiatieven die een aanzet geven tot, of een bijdrage leveren aan aaneengesloten en zichtbare bedrijvigheid in een kern, of die een pit steken in de kern. Het zijn die initiatieven die UNIZO in beeld wil brengen, ter inspiratie van andere lokale beleidsmakers, ondernemers en projectontwikkelaars.

De ingediende initiatieven, die afgerond of mintens in uitvoering zijn, zullen door een jury van experten beoordeeld worden aan de hand van de vier criteria:

 • Welke meerwaarde vormt het initiatief of de maatregel voor het realiseren van de bedrijvige kern en wat is de impact en het effect op deze kern op lange termijn. Kunnen we spreken van een duurzaam initiatief? Creëert de realisatie een bepaalde uitstraling?
 • Waarin zijn de maatregel of het initiatief origineel, experimenteel of vernieuwewnd?
 • Welke rol speelt de gemeente bij het realiseren van het initiatief?
 • Op welke wijze zijn de ondernemers betrokken bij het tot stand komen van de maatregelen of het initiatief en de uitvoering ervan?

 

Welke projecten of initiatieven komen in aanmerking ?

Alle projecten of initiatieven die…

 • …aaneengesloten bedrijvigheid in een kern concreet stimuleren
 • …de zichtbaarheid van bedrijvigheid in een kern concreet stimuleren
 • …een aanzet geeft tot de afbakening van een kern, door een pit in de kern te steken (bv. nieuwe aantrekkingspool waardoor een kerngevoel ontstaat, aanpak leegstaande panden, gemeenschappelijk winkelpunt…
 • …afgerond of in uitvoering zijn op het moment van de kandidatuurstelling

Wie kan deelnemen ?

 • Lokale ondernemersverenigingen
 • Gemeentebesturen of lokale beleidsmakers
 • Projectontwikkelaars
 • Private initiatiefnemers

 

Hoe verloopt de wedstrijd?

1. Inschrijven kan tot 30 april 2017

2. Nationale selectie

In mei 2017 beoordeelt een jury de projecten en stelt 3 genomineerden aan. Eén van deze genomineerden wordt de Pionier Bedrijvige Kern 2017.

3. Prijsuitreiking op 12 juni 2017

Op maandag 12 juni 2017 reiken we de Eerste Prijs Pionier Bedrijvige Kern uit in Gent op de Inspiratiedag 'Samen werken aan levendige kernen'. Het volledige programma en inschrijven op www.unizo.be/slimsamenwerken

Het volledige wedstrijdreglement vindt u hier:

Wedstrijdreglement Prijs Pionier Bedrijvige Kern

 

Het project Bedrijvige Kern kadert in het Operationeel programma EFRO Vlaanderen 2014-2020, Prioriteit 2: Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s, Specifieke doelstelling 2:bevorderen van een ondernemingsvriendelijke klimaat bij lokale en provinciale besturen. Voor dit project ontvangt UNIZO Ondernemersvereniging maximaal € 225 620 Efro-steun en een co-financiering vanuit het Hermesfonds van de Vlaamse Regering van 20%.

PARTNERS: