ROADMAP stimuleert duurzaam ondernemen

Lange tijd bleef duurzaam ondernemen voorbehouden voor grote bedrijven. Maar ook kleine en middelgrote bedrijven formuleerden de nood aan een toegankelijke en bruikbare methode om een duurzamer bedrijfsbeleid te ontwikkelen. Met de UNIZO ROADMAP wordt MVO ook voor uw KMO haalbaar.

De ROADMAP is een antwoord op het toenemend belang van duurzaamheid in de samenleving én in ondernemingen. Als ondernemer legt u samen met uw medewerkers een hele weg af als team, zonder externe expertise. 

Hoe werkt de ROADMAP?

De ROADMAP is een traject dat u als ondernemer samen met uw medewerkersteam aflegt naar een duurzamer bedrijfsbeleid. ROADMAP staat voor Reflectie, Oriëntatie, Actie en dat alles in Dialoog. In elke fase komen medewerkers aan het woord. Met een goede mix op vlak van taakinhoud, gender, origine … worden de mooiste resultaten geboekt en wordt MVO ook voor uw KMO haalbaar.

8 actiedomeinen voor KMO’s

Een innoverend aspect van de ROADMAP is dat er voor 8 domeinen prioritaire actiepunten bepaald worden: Werkomstandigheden, Medewerkersbetrokkenheid, Milieubewust ondernemen, Respectvol zaken doen, Consumentenaangelegenheden, KMO in de buurt, Goed bestuur, Respect voor mensenrechten

Reflectiefase

De reflectiefase bestaat uit twee stappen. De Reflectiescan heeft de concrete bedrijfscontext als uitgangspunt. Het doel van de reflectiescan is mensen te enthousiasmeren en te stimuleren om werk te maken van duurzaam ondernemen. De Reflectiedialoog zet medewerkers aan het denken over duurzaamheid, vertrekkende vanuit hun persoonlijke ervaring.

Oriëntatiefase

Ook de Oriëntatiefase is opgesplitst in twee deelfasen. Aan de Oriëntatiedialoog nemen alle medewerkers deel. Voor de acht domeinen worden actiepunten geformuleerd en daarvan wordt een gezamenlijke top 10 van prioriteiten opgesteld. De Oriëntatiescan krijgt vorm door de ondernemer en het kernteam. Hier worden de stakeholders van de onderneming in kaart gebracht en worden de duurzame prioriteiten uit de oriëntatiedialoog afgetoetst met de belangrijkste stakeholders. 

Actiefase

In de actiefase worden de actiepunten waarvoor medewerkers zich engageren omgezet in concrete acties. Dit gebeurt volgens een stappenplan met onder meer een duidelijke beschrijving van de aanpak, verantwoordelijkheden, timing en budget. In deze fase legt de ROADMAP bovendien in een optioneel document de link tussen de actiepunten en GRI. Het document is een mooie eerste stap voor ondernemers die een duurzaamheidsrapport ambiëren.