UNIZO-charter voor leveranciers betaalterminals

Het aantal elektronische betalingen in ondernemingen neemt nog altijd toe. U kunt dus maar beter over betrouwbare en veilige betaalterminals beschikken, met de garantie op een goede dienstverlening. Kiezen wie die terminals levert is dus een belangrijke beslissing. 

Kwaliteitslabel

In het verleden waren er wel eens klachten van ondernemers over de leveranciers van betaalterminals. Die klachten gingen dan vooral over agressieve verkoopstechnieken, ontoereikende technische bijstand, extreem lange looptijden van huurcontracten en een gebrekkige klachtenbehandeling. Om u te helpen een goede leverancier te kiezen, ontwikkelde UNIZO een kwaliteitslabel voor leveranciers die voldoen aan minimumeisen inzake klantvriendelijkheid, betrouwbaarheid en veiligheid.

Door UNIZO gecertificeerde leveranciers

Leveranciers die voldoen aan de door UNIZO bepaalde minimumeisen, kunt u herkennen aan het 'Erkend Leverancier'-logo. Het certificaat werd ondertussen aan de volgende leveranciers toegekend: 

 

Zij mogen zich dus 'UNIZO erkend leverancier' noemen. Leveranciers die het certificaat wensen te verkrijgen, kunnen contact opnemen met UNIZO.

 

Voor de volledige inhoud van het charter:

Bestand unizo_charter_voor_betaalterminalleveranciers_1_1.docx

Waar moet u op letten?

In onderstaande checklist ziet u waarop u moet letten bij het afsluiten van een contract met een leverancier van betaalterminals.

1) Zijn de contractvoorwaarden duidelijk?
Ga na of de contractvoorwaarden van de leverancier duidelijk en steeds consulteerbaar zijn. U moet de voorwaarden steeds kunnen terugvinden via de website van de leverancier. Teken pas een contract als u weet waaraan u toe bent: hoeveel betaalt u, voor hoe lang bent u gebonden ... De geldende versie van de algemene voorwaarden moet u ten laatste bij de afsluiting van het contract overhandigd worden.

2) Hoe lang bent u contractueel gebonden?
Let op dat uw contract voldoende opzegbaar is. De leveranciers met het UNIZO - charter engageren zich dat u bij hen nooit langer gebonden bent dan één jaar. Als u dus wenst te veranderen van leverancier, weet u dat u niet langer dan één jaar hoeft te wachten.

3) Is er een tijdige en kwalitatieve levering voorzien?
Vraag na wanneer de leverancier de terminal kan leveren. Tenzij anders overeengekomen, moet de leverancier de terminal maximum tien werkdagen na ontvangst van de bestelbon kunnen leveren.

4) Biedt de leverancier voldoende technische bijstand?
Controleer of de leverancier contractuele garanties biedt voor technische bijstand in geval van problemen. Hij moet expliciet vermelden op welke manier en binnen welke termijn de bijstand, zijnde de telefonische helpdesk en de interventies ter plaatse, plaatsvindt. Als die verbintenis niet nagekomen kan worden, moet de ondernemer bovendien recht hebben op een 'billijke vergoeding'.

5) Waar kan u terecht met klachten?
Bekijk of uw leverancier een snelle en correcte klachtenbehandeling aanbiedt. Zowel voor klachten over de kwaliteit van het product als over de dienstverlening van de leverancier is een goede behandeling onontbeerlijk.