Snelwijzer: De unieke omgevingsvergunning

Bouw- en milieuvergunning gaan voortaan samen

De omgevingsvergunning is de integratie van de huidige bouw- en milieuvergunning en de
verkavelingsvergunning tot één unieke vergunning. Die integratie betekent minder procedures en
tijdswinst voor tal van belangrijke investeringsprojecten of bedrijfsuitbreidingen. Een ondernemer zal
nog maar één aanvraagdossier moeten indienen bij een digitaal omgevingsloket. Daarop volgt één
openbaar onderzoek, één adviesronde en één beslissing.

Deze wetgeving is nog volop in evolutie. De meest recente informatie vindt u hier.

Meer over: Omgevingsvergunning