Snelwijzer - Re-integratie

Sorry! Toegang tot deze pagina werd voorbehouden aan ingelogde gebruikers.

Je medewerker opnieuw aan de slag na langdurige ziekte

Langdurige ziekte is een ernstig maatschappelijk probleem in België. Het aantal werknemers dat langer dan één jaar ziek thuis zit, stijgt jaar na jaar. De recentste cijfers van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) schetsen een somber beeld: België zal in 2022 een half miljoen langdurig zieken tellen. Om deze cijfers een halt toe te roepen, werkte de regering een nieuwe regeling voor de wedertewerkstelling of re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers uit. Het is de bedoeling om deze grote groep, op basis van hun mogelijkheden, terug naar werk te begeleiden. Maar wat staat er nu concreet in de (nieuwe) regelgeving? En wat zijn de gevolgen van de re-integratietrajecten voor jou als werkgever? In deze snelwijzer leggen we het voor je uit. 

Ik wil de Snelwijzer!

Je ziet meer als ingelogde gebruiker

Log in met uw UNIZO account.