Jaarrekeningen (digitaal)

Jaarrekeningen lezen en begrijpen voor beginners

Jaarrekeningen zijn nuttige en informatieve documenten. Ze bieden belangrijke inzichten over de gezondheid en duurzaamheid van bedrijven, zowel voor mensen dicht betrokken bij het bedrijf als buitenstaanders zoals klanten, leveranciers en mogelijke investeerders. Jammer genoeg worden jaarrekeningen vaak fout gelezen. Veel mensen duiken meteen in de cijfers en berekeningen, maar die leren ons weinig als we niet weten wàt we precies berekenen of over de juiste achtergrondinformatie beschikken.

Jaarrekeningen hebben ook tekortkomingen. Zo dienen in België ongeveer 450.000 bedrijven een jaarrekening in bij de Nationale Bank, ‘slechts’ de helft van het totale bedrijvenlandschap in ons land. Daarbij vertellen deze documenten nooit de hele waarheid over de toestand van een bepaald bedrijf. Het is belangrijk voor een analist om zich hiervan bewust te zijn. Niet alle doelstellingen van een onderneming zijn kwantificeerbaar, elke jaarrekening is een momentopname (en dus per definitie verouderd wanneer we ze raadplegen) en belangrijke maatstaven als kwaliteit, management en motivatie kan je er als analist niet in aflezen. Daarbij bestaan er heel wat trucs om een jaarrekening op te smukken, waardoor de werkelijke situatie in een bedrijf soms verdoezeld wordt.

Een goede analyse van de jaarrekening leidt ons in de eerste plaats naar de juiste kritische vragen. Om een antwoord te vinden op al die vragen, moet een analist veelal meer bronnen raadplegen. Dat kan gaan van een gesprek met de bedrijfsleider, gegevens van een bedrijfsinformatiekantoor (zoals bijvoorbeeld Graydon) tot grondige kennis van de sector en de brede maatschappelijke context. Pas door al die gegevens te combineren, kan een analist een duidelijk antwoord formuleren op de vraag: is dit bedrijf gezond?

Dit e-book is geen handleiding voor boekhouders of een stappenplan om een correcte jaarrekening op te stellen. Onze focus ligt op de zoektocht naar het verhaal achter de cijfers. Met dit e-book willen we je de reflex aanleren om de juiste vragen te stellen over het bedrijf in kwestie, die leiden tot relevante conclusies over de financiële structuur, rentabiliteit en eventuele belangrijke alarmsignalen.

Voor een optimale leesbaarheid, download: www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html 

Digitale publicatie