Ontslag (digitaal)

Ontslag na het nieuwe eenheidsstatuut arbeiders-bedienden

Met de invoering van het eenheidsstatuut is er heel wat veranderd in het sociaal recht en in het bijzonder in de arbeidsrechtelijke relatie tussen werkgever en werknemer. Vooral op vlak van opzeggingstermijnen en -vergoedingen zijn er nieuwe regels van toepassing.

Hoe goed de intenties en voornemens ook zijn als een nieuwe werknemer aan de slag gaat, er komt een dag waarop de wegen weer scheiden. Maar waarmee dient u rekening te houden als u overgaat tot ontslag? Of wat als een werknemer zelf ontslag neemt? Wat zijn de verschillende mogelijkheden en afspraken? Welke opzeggingstermijn gelden er bij een ontslag en met welke vergoeding moet u rekening houden?

In deze adviespocket bundelt UNIZO alle belangrijke regels rond ontslag.

Digitale publicatie