Zakelijke geschillen oplossen (digitaal)

De meest voorkomende geschillen: hoe aanpakken en oplossen?

Als ondernemer wordt u meer dan eens geconfronteerd met zakelijke geschillen. Een betwisting over een bestelling, bijvoorbeeld. Een betalingstermijn die flagrant wordt overschreden… Hoe sneller en efficiënter u die problemen aanpakt, hoe beperkter de schade. In deze adviespocket brengen we 25 veel voorkomende geschillen in beeld. In de meest uiteenlopende domeinen. Daarbij vertellen we u hoe de kaarten liggen. Welke opties u heeft om het geschil in der minne te regelen. En of een eventuele rechtszaak de moeite loont. In een apart hoofdstuk maken we u wegwijs in de verschillende stappen die u kan zetten om een geschil (in het algemeen) aan te pakken: van het inwinnen van advies tot het voeren van een rechtszaak.

Digitale publicatie