Regeling voor de eindeloopbaan

Jouw medewerkers kunnen voortaan vanaf 55 jaar hun tijdskrediet eindeloopbaan starten. Maar wat met het brugpensioen of SWT (het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag). We gieten de veranderingen in een handig overzicht.

Minimumleeftijd SWT

De minimumleeftijd voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ( = SWT, of het vroegere brugpensioen) voor je medewerkers blijft dezelfde. Wel wordt de bestaande overeenkomst over SWT vanaf ten vroegste 60 jaar verlengd. 

SWT om medische redenen, nachtarbeid, ...

 • Alleen SWT om medische redenen zal nog mogelijk zijn op 58 jaar.
 • In de volgende gevallen wordt de leeftijd op 60 jaar gebracht:
  • SWT nachtarbeid, zwaar beroep of arbeidsongeschiktheid,
  • SWT zwaar beroep 35 jaar beroepsverleden,
  • SWT lange loopbaan 40 jaar beroepsverleden,
  • SWT ondernemingen in moeilijkheden en herstructureringen. 

Aangepaste beschikbaarheid

Een werknemer die op SWT gaat, moet in principe ook aangepast beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt om vroegtijdig verlaten van de arbeidsmarkt te ontmoedigen. Aangepaste beschikbaarheid betekent dat je werknemer ingeschreven is als werkzoekende, een gepaste baan moet aanvaarden, zich moet aanbieden bij VDAB bij oproep, … etc. Maar, onder bepaalde voorwaarden kan je werknemer aan de RVA vragen om vrijgesteld te worden van de aangepaste beschikbaarheid:

 • Voor wie tijdens een herstructurering op SWT ingaat, wordt de vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid verlaagd van 65 jaar of 43 jaar beroepsverleden naar 62 jaar of 42 jaar beroepsverleden.
 • Wie een voldoende lange loopbaan (42 jaar beroepsverleden) achter de rug heeft, of 62 jaar oud is, kan een vrijstelling aanvragen.

CAO landingsbanen

Voor de 'landingsbanen' moet een CAO uitgewerkt worden binnen de NAR waarbij de leeftijd voor afwijkende regimes* zal gebracht worden op:

 • 55 jaar voor werknemers met halftijdse landingsbaan
 • 55 jaar voor werknemers met 1/5e vermindering arbeidsprestaties

*Onder afwijkende regimes wordt verstaan: ondernemingen in moeilijkheden en herstructurering, 35j. beroepsverleden, zwaar beroep, 20 jaar nachtarbeid en arbeidsongeschiktheid bouw.