Sectorspecifieke coronasteunmaatregelen

Terugbetaalbaar voorschot evenementen

Voor de organisatie van een event kan je een voorschot krijgen dat door de overheid wordt betaald.

  • indien het event doorgaat, dan moet je het voorschot terugbetalen binnen de drie maanden na het event.
  • indien het event geannuleerd wordt omwille van verplichte coronamaatregelen, dan moet je het voorschot niet terugbetalen

Alles over het terugbetaalbaar voorschot

Tijdelijke regeling horecaterrassen

De heropening van de horeca zal ongetwijfeld gepaard gaan met strikte regels over het maximaal aantal toegelaten personen aan één tafel, afstand tussen de tafels, … . Er zal dus nood zijn aan meer ruimte op het horecaterras. De Vlaams overheid heeft daarom beslist om tot eind maart 2022 geen omgevingsvergunning te eisen voor de plaatsing van terrassen (zowel overdekte als niet – overdekte). Enkel voor terrassen in een beschermde erfgoedcontext blijft de vergunningsregeling gelden.

Vrijstelling FAVV-heffingen in de horeca

Elke vennootschap of natuurlijk persoon die onder de controlebevoegdheid van het federaal voedselagentschap FAVV valt, moet hiervoor een jaarlijkse heffing betalen. De horeca wordt in 2021 vrijgesteld van deze heffing.

Steun heropstart toerisme 2021

De toeristische sector zal nog een hele tijd nodig hebben om zich te herstellen van de crisis, aangezien de heropleving van het toerisme waarschijnlijk nog een hele tijd zal duren. De sector zal dan ook maar weinig mogelijkheden hebben om te investeren in haar toeristische logies en attracties. De Vlaamse regering heeft daarom een pakket aan maatregelen genomen (het ‘stimulusprogramma’) om dergelijke investeringen toch mogelijk te maken.

Door de maatregel zullen toeristische logies of attracties steun kunnen aanvragen tot maximaal 200.000 euro bij de Vlaamse overheid, waarvan ze 75% dienen terug te betalen binnen de 5 jaar. Ondernemingen actief in het sociaal toerisme moeten maar 60% terugbetalen.

Het begrip investeringen wordt heel ruim bekeken: het kan gaan om gezondheidsmaatregelen (ventilatie, …), ecologische duurzaamheid, digitalisering, of professionalisering. Zowel toeristische logies die al aangemeld waren bij Toerisme Vlaanderen, verblijven die erkend zijn door Toerisme Vlaanderen als private attracties komen in aanmerking. Ook investeringsprojecten die al gestart waren in de periode vanaf 15 maart 2020 en die nog niet beëindigd zijn, komen in aanmerking. Het project moet wel gerealiseerd zijn op uiterlijk 1 juli 2022.

De steun kan wel enkel aangevraagd worden in de maand maart 2021. 

Vlaams Stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen

Loonsubsidie reissector

De Federale Regering besliste op 5 februari 2021 om een loonsubsidie toe te kennen aan de zwaar getroffen werkgevers met als hoofdactiviteit reisbureau of reisorganisator. De loonsubsidie die zij zullen kunnen aanvragen bedraagt maximum 70% van de loonkost van het eerste en tweede kwartaal 2021 van de werknemers, begrensd tot € 4.500 per maand. 

Deze maatregel is nog niet operationeel.

Steunmaatregelen voor de kinderopvang

Crèches en kinderopvanginiatieven moeten tijdens deze coronacrisis open blijven, maar er zijn minder kindjes. De afwezigheden tellen niet mee als respijtdagen. Met financiële impact als gevolg. Daarom besliste de Vlaamse regering om een compensatie te voorzien. 

Voor de opvanginiatieven komt er een compensatiebedrag per afwezigheidsdag. Dat bedrag zelf is afhankelijk van het type opvang en gaat van 17,5 euro voor bepaalde gezinsopvanginitiatieven (de vroegere onthaalouders) tot maximaal 27 euro per dag in de groepsopvanginitiatieven (crèches) die werken met een vrije prijs. Voor een halve opvangdag krijgen de initiatieven 60 procent van de compensatie. 

Naast de compensatieregeling heeft de Vlaamse regering ook beslist om bijkomend 10,6 miljoen euro te investeren in de verdere gelijkschakeling van de subsidies in de kinderopvang. 

Vermindering patronale bijdrage eventsector

Om de voorbereiding van de heropening van de evenementensector (incl. culturele en huwelijkssector) te steunen, wordt de patronale bijdrage voor werknemers verminderd.

Verzekeren auteursvergoedingen van artiesten.

Het verzekeren van de auteursvergoeding van artiesten via de ondersteuning van de beheersvennootschappen die de auteursrechten innen.

Tijdelijke optrekking contingent studentenarbeid

Studentenarbeid in de zorg of het onderwijs zal niet meetellen voor het jaarlijkse maximum van 475 uren studentenarbeid per student.