Open de contactberoepen en geef alle sectoren een perspectief!

Begin december gingen, mede op vraag van UNIZO, de niet-essentiële winkels terug open. De economische noodzaak was evident, maar tegelijk bleven heel wat sectoren in het ongewisse. Contactberoepen zoals kappers of schoonheidsspecialisten bijvoorbeeld, die in juni de week na de winkels wel mochten openen. Of de toerismesector, fitnessclubs, tatoeëerders en horeca. Ook die sectoren hebben dringend nood aan een duidelijk perspectief. 

UNIZO zat de voorbije weken meermaals aan tafel met premier Alexander De Croo en minister Frank Vandenbroucke om perspectief te krijgen voor de contactberoepen en de voorwaarden daarvoor te bespreken. Daarom moet er volgens ons op het overlegcomité van vrijdag 5 februari een beslissing komen voor de heropening. 

Wat vragen we concreet?

 

Laat contactberoepen opnieuw werken!

Na de vorige lockdown mochten de contactberoepen, zoals kappers, schoonheidszorg, pedicure, zonnecentra...  een week na de opening van de winkels weer aan de slag. Dit bleek toen geen effect te hebben op het aantal besmettingen of ziekenhuisopnames

In deze sector is een volkstoeloop sowieso uitgesloten, net omdat deze beroepen op afspraak werken. 

Nog een ander belangrijk argument is dat deze zorgberoepen mensen “soigneren”. Je laten verzorgen en goed voor de dag komen is niet alleen aangenaam, maar voor veel oudere alleenstaanden is de wekelijkse afspraak bij de kapper zelfs een belangrijk sociaal contactmoment. 

Laat de contactberoepen daarom terug ondernemen!

Wellbeing & fotografie

Naast de niet-medische contactberoepen, zijn er “aanverwanten” die met specifieke problemen zitten:

  • Zonnebankcentra: na de eerste lockdown werden zij samen met de kleinhandel geopend. Nu blijven zij nog steeds verplicht gesloten, terwijl het contact met de klant bijzonder beperkt is en steeds alle afstandsregels kunnen nageleefd worden.
  • Private sauna’s:  ook hier is het contact met de klant bijna onbestaande en worden afstandsregels toegepast. Ook zij zijn reeds gewend om zeer strikte hygiënevoorschriften na te leven.
  • Fotografen: zij vallen momenteel onder de beperking van 1 persoon per 10m² (en max 2 onder 20m²). UNIZO vraagt om ook het fotograferen van bubbels in de studio teo te laten

Geef campings en vakantieparken een gelijke behandeling

Tot nog toe moesten ook campings en vakantieparken gesloten te houden, zonder verdere duiding of zonder aantoonbare hogere veiligheidsrisico's. In tegenstelling tot de verhuur van huisjes en appartementen die steeds is mogen blijven doorgaan.

En ook hier speelt opnieuw het psychologisch welzijn. Een keertje er tussenuit knijpen doet wonderen.

De Raad van State oordeelde deze week trouwens al dat de ongelijke behandeling voor campings discriminerend is. UNIZO vraagt daarom een gelijke behandeling voor de campings en vakantieparken.

Laat mensen sporten!

Fitnesscentra mogen zelfs geen professionele sporters of schoolgroepen toelaten, wat andere sportinfrastructuren wel mogen. Fitness zou volgens UNIZO niet anders behandeld mogen worden dan andere sporten, louter en alleen omdat het commerciële instellingen zijn. De professionele aanpak kan immers meer verzekerd worden bij hen. 

Fitness heeft een bewezen positieve impact op de fysische weerbaarheid en het emotioneel welzijn van mensen en zeker jongeren.  Zeker tijdens deze donkere weken, waarin buitensportactiviteiten niet altijd mogelijk zijn. UNIZO vraagt daarom ook om te kijken hoe we mensen ook opnieuw kunnen laten sporten, onder meer in fitnesscentra. 

Anders dreigt ook hier een grote faillissementsgolf. 

Wat vragen ondernemers nog?

Winkelen op afspraak (langer dan 30 minuten of met twee):

Momenteel is dit nu enkel toegelaten in handelszaken die uitsluitend op afspraak werken. In de praktijk kunnen weinig winkels uitsluitend op afspraak werken. UNIZO vraagt daarom om dit te verruimen naar: ‘winkelen voor langer dan 30 minuten of met iemand uit eigen huishouden is toegelaten indien op afspraak’.  Dit zou geen impact mogen hebben op de verspreiding van het virus.

Gesloten sectoren

  • Ook voor de sectoren die nog verplicht gesloten blijven, en voor de sectoren waarvan de activiteiten in de praktijk stil liggen, is een concreet perspectief nodig, in de vorm van een vooropgestelde datum, en de voorwaarden waarop een herneming van hun activiteiten mogelijk zal zijn.

  • Alle bedrijven en sectoren die verplicht gesloten blijven moeten zeker zijn van blijvende financiële ondersteuning, zowel wat personeel betreft (tijdelijke werkloosheid overmacht), vervangingsinkomen (overbruggingsrecht) als lopende kosten (beschermingsmechanisme, globaliseringspremie).  Nu reeds is zicht nodig op verlenging van noodzakelijke maatregelen.

  • Bijzonder belangrijk zal ook de verdere toepassing van de bankenbazooka zijn, waar zowel op Belgisch als op Europees vlak voor meer ruimte gezorgd moet worden.

  • UNIZO vraagt uitdrukkelijk het moratorium op faillissementen te blijven toepassen zolang er verplicht gesloten bedrijven zijn. De omstandigheden waaronder het moratorium werd ingevoerd zijn immers niet gewijzigd. Zodra alle bedrijven heropenen, kan ook het moratorium stopgezet worden.

Administratieve eenvoud en juridische duidelijkheid

  • UNIZO krijgt ook steeds meer reacties van ondernemers die niet meer kunnen volgen welke regels precies van toepassing zijn en hoe ze te moeten toepassen.  We dringen daarom aan om niet nodeloos nieuwe regels te creëren of zaken ingewikkelder te maken.

  • Het probleem van de administratieve rompslomp voor de transportsector blijft. Nu moet voor elke reis een BTA-formulier worden ingevuld dat een nummer genereert dat in het PLF moet worden ingevuld. Een KMO vervoerder met 50 chauffeurs die elk 2 à 3 internationale ritten per week uitvoeren, moet al snel 100 tot 150 BTA-formulieren per week invullen (en telkens helemaal invullen, want je kan nergens de gegevens van werkgever en werknemer opslaan). Door de meest recente beslissing werd nog maar eens een document (verklaring op eer) toegevoegd aan het lijstje van verplichte documenten, terwijl de meerwaarde in dit geval nihil is.

 

Conclusie

Sectoren zonder perspectief gesloten houden, zorgt niet alleen voor onbegrip, maar zou in de nabije toekomst leiden tot economische en psychologische drama’s bij zowel ondernemers als bij de rest van de bevolking.  

De winkels heropenden op 1 december. Zij hebben bewezen dat het met duidelijke en strikte voorwaarden kan, zonder dat dit gepaard ging met een toename van de verspreiding van het virus. 

Nu zijn de niet-medische contactberoepen, zoals kappers, schoonheidszorg, pedicure, zonnecentra...  daar ook klaar voor, evenals een reeks andere sectoren die nog gesloten of ingeperkt zijn. Het is tijd!

UNIZO wil elke ondernemer een stem geven!

Wij willen je stem als ondernemer luider laten klinken en sterker laten doorwegen in het beleid. Daarom is jouw steun als lid extra belangrijk. Zo kunnen we onze slagkracht vergroten en harder met onze vuisten op ministeriële tafels slaan.

Ik steun UNIZO om op te komen voor mijn belangen!