Stages

 

  Wat zijn stages?

  Stages zijn vaak een onderdeel van opleidingen en komen voor op praktisch alle onderwijsniveaus:

  • secundair onderwijs (met name in het TSO en BSO)
  • hoger onderwijs
  • ook in het volwassenenonderwijs en SYNTRA-opleidingen

  In sommige opleidingen zijn stages een verplicht onderdeel, in andere zijn ze vrijwillig. Het doel van een stage is geleerde vaardigheden toe te passen, kennis te maken met de echte werkomgeving en werkervaring op te doen. De duur, intensiteit en het niveau van de stage wisselt per opleiding.

  Voor verschillende vrije beroepen is na het behalen van een diploma een stage verplicht om het beroep uit te mogen oefenen.

  Wie is de lerende?

  De lerende is een leerling/student/cursist in opleiding, dat kan op alle verschillende onderwijsniveaus en richtingen zijn.

  Stagiairs zijn vaak zeer gemotiveerd om de opgedane kennis eindelijk in de praktijk te kunnen tonen. Ze brengen een frisse blik en recente kennis mee.

  Vaak is de stage de eerste werkervaring. Via de stage wil de lerende werkervaring opdoen.

  Wat kan je als ondernemer verwachten?

  Een stage kan behoorlijk verschillen in niveau en duur. De inhoud van de stage is zeer afhankelijk van de opleiding. Het is de bedoeling dat de stagiair daadwerkelijk arbeidsprestaties gaat verrichten – en dus niet enkel komt kijken. Maar de stage is vaak de eerste werkervaring, dus zorg dat je verwachtingen realistisch zijn en zorg voor passende begeleiding.

  Stages worden over het algemeen in twee vormen georganiseerd.

  • Blokstage: de stagiair komt een ononderbroken periode van een aantal weken/maanden. Soms zijn er meerdere blokstages en komt de stagiair dus nog terug na een eerste blokstage.
  • Alternerende stage: de stagiair komt 1 of meerdere dagen in de week naar je werkvloer en volgt andere dagen les op de onderwijsinstelling. Dit gedurende bijvoorbeeld een semester of een heel schooljaar.

  Lees hier waarom UNIZO Limburg bijvoorbeeld graag met stagiairs werkt.

  Welke stappen om te starten met stages?

  • Om een stage aan te bieden hoef je geen erkenning tot leerwerkplek te hebben (dit is wél verplicht voor de alternerende onderwijssystemen). Voor het secundair onderwijs geldt dat je enkel ‘stagegever’ mag zijn als je:
   • de sociale bijdrage voor zelfstandige arbeid voor ten minste één persoon betaalt, of
   • ten minste één werknemer tewerkstelt waarvoor een werkgeversbijdrage in de RSZ wordt betaald

  Voor stages in het hoger onderwijs geldt deze bepaling niet.

  • Ga via de Onderwijskiezer Scholenzoeker na welke onderwijsinstellingen er in jouw regio gevestigd zijn en of zij opleidingen in jouw sector aanbieden. Neem contact op en bespreek de mogelijkheden. Of plaats direct een stagevacature – voor het hoger onderwijs – op Student.be.
  • Je moet met de onderwijsinstelling en de stagiair overeenkomen wat de opdracht en het doel van de stage zijn. Soms zijn hier strikte verwachtingen rond vanuit de onderwijsinstelling.
  • Teken een stageovereenkomst - deze wordt gesloten tussen drie partijen: de stagiair, de onderwijsinstelling en de stagegever. Onderwijsinstellingen hebben meestal hun eigen overeenkomsten. Er zijn wel een aantal verplichte onderdelen voor iedere stageovereenkomst in het secundair onderwijs.
  • Bespreek zeker je verplichtingen en verantwoordelijkheden met de onderwijsinstelling. Er zijn een aantal zaken rond welzijnswetgeving, arbeidswetgeving en aansprakelijkheid waar je over het algemeen rekening mee dient te houden. 

  Regelgeving bij werkplekleren

  • Ontvang en begeleid de stagiair. Onderhoud regelmatig contact met de onderwijsinstelling. Verzorg zeker ook een eindevaluatie en vraag om feedback van de stagiair. 

  Wat zijn de kosten?

  Voor stages als onderdeel van een opleiding op alle niveaus geldt dat de stagiair geen loon ontvangt van de stagegever. Een reële onkostenvergoedingen en echte vrijgevigheden mogen wel.

  De stagiair begeleiden kost natuurlijk wel tijd - van jou en eventueel je werknemers.

  Wat zijn de financiële stimulansen?

  Onder bepaalde voorwaarden kom je in aanmerking voor de mentorkorting – maar dit geldt enkel voor langere stages en de toegewezen mentor dient een erkende mentoropleiding gedaan te hebben. Voor stages in opleidingen van het hoger onderwijs is er geen mentorkorting mogelijk. 

  Meer info: Aanwerven, Stage, Werkplekleren, Jongeren opleiden op werkvloer