Tewerkstelling

Meer mensen aan de slag bij kmo's

42 % van de KMO-werkgevers heeft al minstens één lopende vacature zonder gevolg stopgezet "omdat er toch geen geschikte kandidaten op reageerden", en maar liefst 84 % ervaart in het algemeen heel grote problemen bij het vinden van bijkomend personeel. Dat blijkt uit enquêteresultaten in het nieuwste UNIZO-rapport over de nijpende krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn dringend maatregelen nodig. 

UNIZO bepleit een beleid waarbij de volledige arbeidsreserve mee het bad wordt ingetrokken, over de gewestgrenzen heen, mede dankzij een betere interregionale samenwerking. Dat, in combinatie met een vereenvoudiging en beperking in de tijd van de werkloosheidsuitkeringen. Afhankelijk van de voorafgaande loopbaanduur is dat minimum 2 en maximum 5 jaar. Daarna valt de werkzoekende terug op een bijstandsregeling, gekoppeld aan een middelentoets. De vrijgekomen middelen worden gebruikt om werkzoekenden beter op te leiden en te begeleiden.

Verder op de UNIZO-prioriteitenlijst staan:

 • Een meer klantgerichte benadering door arbeidsbemiddelaars als de VDAB en Actiris. Arbeidsbemiddelaars VDAB en Actiris moeten zich niet alleen bezig houden met het activeren en begeleiden van werkzoekenden, maar hun rol van arbeidsmarktregisseur ten volle opnemen. Dit betekent dat ze een volledig overzicht moeten ontwikkelen op de potentiële arbeidsreserve (die ruimer is dan alleen werklozen), evenals op de openstaande vacatures en de competenties die daarvoor zijn vereist.
 • Flexibele en betaalbare kinderopvang. 
 • Meer mogelijkheden voor efficiënte arbeidsmigratie.
 • Doordachte aanwervingsstimulansen.
 • Een meer flexibele arbeidsmarkt, met onder meer ruimte voor meer en betaalbare overuren, plus een uitbreiding van het systeem van flexijobs naar alle sectoren.
 • Een betere bereikbaarheid van bedrijven voor werknemers, onder meer met het openbaar vervoer en de fiets.

Het volledige dossier rond "krapte op de arbeidsmarkt" lees je hier!

Wat stelt UNIZO nog voor?

Er is een batterij aan maatregelen nodig om meer gemotiveerde en geschoolde mensen in onze bedrijven aan de slag te krijgen en te houden. Wat stelt UNIZO nog voor: 

 • De voorstellen tot meer flexibiliteit, kunnen onder meer een opstap naar werk betekenen voor mensen waarvoor een voltijdse baan in eerste instantie niet is weggelegd.
 • Er komt een re-integratiepremie voor werkgevers om arbeidsongeschikte medewerkers te re-integreren.
 • Oudere werknemers blijven langer aan het werk door de lonen niet langer te koppelen aan anciënniteit.
 • Eenzelfde tegemoetkoming voor de reguliere economie als de sociale economie bij de aanwerving van kansengroepen.
 • Positieve acties om alle groepen in de samenleving en dus bijvoorbeeld ook mensen met een migratieachtergrond beter te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt.
 • Een betere link tussen onderwijs en ondernemen, zoals duaal leren of werkplekleren.

Als lid van UNIZO draag je bij tot onze zeggingskracht bij de overheid. En je geniet daarnaast nog tal van voordelen. Meer weten?

Ontdek waarom een UNIZO-lidmaatschap echt iets voor jou is

 

 

Dit standpunt is een van vele prioriteiten die UNIZO naar voren schuift. Wil je meer weten over dit en alle andere standpunten van UNIZO?

Ik lees graag het volledige memorandum