Tewerkstelling

Meer mensen aan de slag bij kmo's

42 % van de KMO-werkgevers heeft al minstens één lopende vacature zonder gevolg stopgezet "omdat er toch geen geschikte kandidaten op reageerden", en maar liefst 84 % ervaart in het algemeen heel grote problemen bij het vinden van bijkomend personeel. Dat blijkt uit enquêteresultaten in het nieuwste UNIZO-rapport over de nijpende krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn dringend maatregelen nodig. 

UNIZO bepleit een beleid waarbij de volledige arbeidsreserve mee het bad wordt ingetrokken, over de gewestgrenzen heen, mede dankzij een betere interregionale samenwerking. Dat, in combinatie met een vereenvoudiging en beperking in de tijd van de werkloosheidsuitkeringen. Afhankelijk van de voorafgaande loopbaanduur is dat minimum 2 en maximum 5 jaar. Daarna valt de werkzoekende terug op een bijstandsregeling, gekoppeld aan een middelentoets. De vrijgekomen middelen worden gebruikt om werkzoekenden beter op te leiden en te begeleiden.

Verder op de UNIZO-prioriteitenlijst staan:

 • Een meer klantgerichte benadering door arbeidsbemiddelaars als de VDAB en Actiris. Arbeidsbemiddelaars VDAB en Actiris moeten zich niet alleen bezig houden met het activeren en begeleiden van werkzoekenden, maar hun rol van arbeidsmarktregisseur ten volle opnemen. Dit betekent dat ze een volledig overzicht moeten ontwikkelen op de potentiële arbeidsreserve (die ruimer is dan alleen werklozen), evenals op de openstaande vacatures en de competenties die daarvoor zijn vereist.
 • Flexibele en betaalbare kinderopvang. 
 • Meer mogelijkheden voor efficiënte arbeidsmigratie.
 • Doordachte aanwervingsstimulansen.
 • Een meer flexibele arbeidsmarkt, met onder meer ruimte voor meer en betaalbare overuren, plus een uitbreiding van het systeem van flexijobs naar alle sectoren.
 • Een betere bereikbaarheid van bedrijven voor werknemers, onder meer met het openbaar vervoer en de fiets.

Het volledige dossier rond "krapte op de arbeidsmarkt" lees je hier!

Wat stelt UNIZO nog voor?

Medewerkers zijn de duurste en tegelijkertijd minst controleerbare “asset” van een onderneming (maw het kostelijkste en kostbaarste van een onderneming):​

De “perfecte” medewerker is ​

 • Productief​
  Hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerker presteert wat ik verwacht?​
  Delegeren, sturen, steunen of coachen? ​
   
 • Competent​
  Hoe vind ik de ideale medewerker met je juiste competenties/grootste ontwikkelpotentieel?​
  Wat levert mijn investering in opleiding op? ​
  Hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerker competent blijft?​
  Hoe zet ik de competenties en talenten van mijn medewerker ten volle in?​
   
 • Gemotiveerd en betrokken​
  Hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn? ​
  Hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers vlot en goed samenwerken?
   
 • Gezond​
  Hoe hou ik mijn medewerkers gezond? Hoe ga ik om met afwezigheden door ziekte?   ​…​

We staan je graag bij met het gepaste gratis eerstelijnsadvies!

Doe de hr-scan!

Als lid van UNIZO draag je bij tot onze zeggingskracht bij de overheid. En je geniet daarnaast nog tal van voordelen. Meer weten?

Ontdek waarom een UNIZO-lidmaatschap echt iets voor jou is

 

 

Dit standpunt is een van vele prioriteiten die UNIZO naar voren schuift. Wil je meer weten over dit en alle andere standpunten van UNIZO?

Ik lees graag het volledige memorandum