Als starter je btw versneld terugkrijgen?

Laatste aanpassing: 
05/08/2022

De termijn tussen de betaling van de factuur en de terugbetaling van een eventueel btw-tegoed kan al gauw oplopen tot enkele maanden. Gezien liquide middelen voor jou als starter belangrijk zijn, wordt voortaan voorzien in een versnelde teruggave.

Een btw-belastingplichtige kan een positief saldo hebben ten opzichte van de fiscus, wanneer zijn betaalde btw groter is dan de verschuldigde btw. Dit tegoed wordt dan bij de fiscus op een rekening-courant geplaatst. Indien het tegoed groter is dan 615 euro (kwartaalaangever) of 1.485 euro (maandaangever), dan kan de belastingplichtige dit bedrag terugvragen aan de fiscus. Dit kan door het vakje tot teruggaaf van de btw aan te vinken in de aangifte.

Wanneer het vakje wordt aangevinkt in de aangifte heeft de administratie drie maanden de tijd om het tegoed uit te betalen. Aangezien het tegoed pas teruggevraagd kan worden in de (bijvoorbeeld) volgende kwartaalaangifte verstrijkt er al een tijd voor het aanvinken. Zo kan het zijn dat een tegoed voor meer dan vijf maanden openstaat.

Als starter is het noodzakelijk om flexibel te kunnen werken en de facturen op tijd betaald te hebben. Ook moet je op korte termijn beslissingen kunnen nemen over investeringen. Wachten op de terugbetaling van een btw-tegoed is in dat geval zeer ongunstig. Daarom wordt het vanaf 1 januari 2020 mogelijk voor starters om de btw maandelijks terug te vragen.

Wat zijn de voorwaarden?

  1. Starters worden in deze regeling omschreven als ondernemers die minder dan 24 maanden geleden gestart zijn met hun activiteit.
  2. Het is gedurende die eerste 24 maanden dat deze specifieke regeling geldt en dat voor de maandelijkse teruggave geopteerd kan worden.
  3. Een bijkomende voorwaarde is dat je als starter een maandaangever moet zijn.
  4. Bovendien moet het tegoed minstens 245 euro bedragen en moeten de aangiften elektronisch worden ingediend. Voor starters zal er echter vaker een belangrijk bedrag aan btw openstaan, waardoor de regeling zeker zijn nut heeft.
Meer over: Starten, Boekhouding, btw, belastingen

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!