Bijberoep voor statutaire leerkrachten

Laatste aanpassing: 
14/12/2015

Voor vastbenoemde statutaire leerkrachten is het nog steeds zo dat – om als zelfstandige in bijberoep beschouwd te kunnen worden – hun prestaties in het onderwijs minstens 60% van een volledig uurrooster moeten omvatten. Voor contractuelen (niet-vastbenoemden) volstaat een uurrooster van minstens 50% van een voltijdse betrekking opdat het nevenberoep bijberoep wordt. Dit verschillend criterium voor statutaire en contractuele leerkrachten zorgde ervoor dat statutaire leerkrachten die een eerder beperkt aantal lesuren cumuleren met een zelfstandige beroepsactiviteit, zich sterk benadeeld voelden.

Statutaire leerkrachten die echter minstens 5/10 van een volledig uurrooster presteren, maar uren te kort komen om te beantwoorden aan het specifieke criterium van 6/10 van een volledig uurrooster, kunnen voortaan voor hun zelfstandige nevenactiviteit rekenen op het (lager) bijdragetarief bijberoep, en dit op basis van hun eigen rechten als vastbenoemd statutair leerkracht. Zij kunnen aan het sociale verzekeringsfonds de toepassing vragen van de zogeheten “gelijkstelling met een bijberoep”.

Meer over: Hoofdberoep-bijberoep, Starten

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!