Wat zijn de beroepsvoorwaarden voor een diëtist(e)

Laatste aanpassing: 
18/10/2018

Het beroep diëtetiek is een paramedisch beroep, uitgeoefend onder de beroepstitel “diëtist”. De beroepstitel is sinds 1997 wettelijk erkend. Het beroep mag slechts uitgeoefend worden door personen die aan volgende voorwaarden voldoen:

Houder van een diploma in de voedings- en dieetleer, nu bachelor in de voedings- en dieetkunde, bestaande uit:

  • een theoretische opleiding;
  • een praktische opleiding;
  • het maken van een werk waaruit blijkt dat hij/zij in staat is tot een analytische en synthetische activiteit in het vakdomein en dat hij/zij zelfstandig kan werken;
  • een stage hebben gelopen van minstens 600 uren in klinische diëtetiek en diëtetiek voor collectiviteiten zoals blijkt uit het stageboek.

1. Algemene vestigingsvereisten voor vrije beroepen

Niet iedereen kan zomaar een vrij beroep uitoefenen. Er dient aan bepaalde voorwaarden (vestigingsvereisten) te zijn voldaan om als beoefenaar van een vrij beroep aan de slag te gaan: zo moet men minstens 18 jaar oud zijn en dient men meestal specifieke beroepskennis aan te tonen. Bepaalde categorieën van vreemdelingen dienen bovendien over een beroepskaart te beschikken.

Daarnaast zijn er een aantal administratieve formaliteiten die in orde moeten worden gebracht: er moet een zichtrekening geopend worden, in sommige gevallen dient men een ondernemingsnummer aan te vragen (al dan niet in combinatie met een BTW-nummer). Iedere zelfstandige is voorts verplicht om tijdig aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en bij een ziekenfonds.

Prestaties van beoefenaars van paramedische beroepen zijn voortaan vrijgesteld van de
BTW, voor zover deze prestaties opgenomen zijn in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake de verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering, ongeacht het aantal prestaties die voor terugbetaling In aanmerking komen”.

2. Vestigingsformaliteiten voor zelfstandige diëtisten

A. Permanente vorming
Persoonlijke studie en deelname aan vormingsactiviteiten moeten de beroepskennis en – vaardigheden onderhouden en bijwerken.

B. Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
Alhoewel het afsluiten ervan niet verplicht wordt, is het aan te raden een verzekering af te sluiten die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid aangaande uw beroepsbezigheid dekt.

C. Beroepsorganisatie
De Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD) verenigt de Vlaamse voedingsdeskundigen en diëtisten met een wettelijk erkend diploma.

D. Tarieven
Er bestaan geen wettelijke tarieven voor consultaties bij een diëtist(e). Deze kunnen dus vrij vastgesteld worden.

E. RIZIV-erkenning
Het K.B. van 10 maart 2003 voorziet een tegemoetkoming voor de behandeling van diabetespatiënten met een diabetespas. Hiervoor dient aan bepaalde voorwaarden te zijn voldaan. Zo dient de behandelende diëtist erkend te zijn door de Dienst geneeskundige verzorging van het RIZIV en dient men zich te houden aan het vastgelegde honorarium voor dit type van behandeling.De RIZIV-erkenning dient rechtstreeks te worden aangevraagd bij het RIZIV. Er dient een voor eensluidend verklaard afschrift van het diploma gevoegd te worden bij de aanvraag.

Meer info:
R.I.Z.I.V.
Dienst voor geneeskundige verzorging
Guffenslaan 33
3500 Hasselt
Tel.: 011/45 77 53 - Internet: riziv.fgov.be

3. Beroepsorganisaties en contactpersonen

Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten
Leuvensesteenweg 643 bus 6
1930 Zaventem
Tel: 02 380 80 98
info@vbvd.be
www.vbvd.be

Liantis Sociaal Verzekeringsfonds Vrij beroep
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel 02/212 22 30
Fax 02/403 05 53
www.liantis.be 

Liantis Risk Solutions (Vrij Aanvullend Pensioen)
Willebroekkaai 37 - 1000 Brussel
Tel.: 02/212 22 24
Fax: 02/402 75 98
www.liantis.be/nl/liantis-risk-solutions 

Meer informatie over opstartformaliteiten vind je bij Liantis Ondernemingsloket 

Meer over: Starten, Beroepen-beroepsvoorwaarden, Beroepsvoorwaarden vrije beroepen

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!