Wat zijn de voorwaarden om te kunnen starten met goederenvervoer?

Laatste aanpassing: 
01/08/2022

1. Algemene vestigingsvereisten
Om een zaak te kunnen oprichten en je te vestigen als zelfstandige moet je minstens 18 jaar oud zijn. Wanneer je goederen voor derden wil vervoeren tegen vergoeding met een voertuig met een nuttig laadvermogen > 500kg, heb je een vervoersvergunning nodig. Daarnaast moet je een aantal algemene opstartformaliteiten vervullen, die vind je hier.

2. Specifieke vestigingsformaliteiten voor goederenvervoer

Voor het verkrijgen van de vervoersvergunning moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

  1. Een vestiging hebben in België;
  2. Vakbekwaamheid: ten minste één natuurlijke persoon, die de vervoerwerkzaamheden van de onderneming permanent een daadwerkelijk leidt, moet houder zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid. Dit getuigschrift bekomt men na het slagen in een examen dat wordt georganiseerd door het ITLB. De “vervoersmanager” is de centrale figuur van de vervoersonderneming, dit kan ofwel iemand zijn die een reële band heeft met de onderneming (werknemer, zaakvoerder, …) ofwel iemand die aangesteld is als lasthebber bij lastgevingsovereenkomst.
  3. Betrouwbaarheid: de onderneming zelf, de natuurlijke personen belast met het dagelijks bestuur en de vervoersmanager mogen geen beroepsverbod hebben opgelopen, bepaalde in de vervoerswet opgesomde ernstige strafrechtelijke veroordelingen hebben opgelopen of ernstige inbreuken op de vervoerswetgeving hebben gepleegd. Om dit te controleren moet men bij de vergunningsaanvraag een uittreksel uit het strafregister voorleggen;
  4. Financiële draagkracht: de vervoersonderneming moet aantonen dat zij een borgtocht heeft gesteld van 9.000 euro voor het eerste motorvoertuig (eerste kopie van haar vervoervergunning) en 5.000 euro voor elk bijkomend motorvoertuig (d.w.z. voor elke bijkomende kopie van haar vervoervergunning).

De vervoersvergunning wordt afgeleverd door de FOD Mobiliteit en Vervoer wanneer je voldoet aan deze voorwaarden. De aanvraagformulieren kan je hier vinden  

Specifieke vereisten naargelang de vracht
Afhankelijk van wat je vervoert kunnen er nog andere vereisten gelden, bijvoorbeeld bij het vervoer van gevaarlijke producten (ADR).

3. Contact

ITLB - Instituut wegTransport & Logistiek België (info opleiding en examen vakbekwaamheid)
Archimedesstraat 5
1000 Brussel  
Tel.: +32 2 234 30 10
Fax : +32 2 234 30 10    
E-mail: info@itlb.be 
Website:  www.itlb.be

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Tel.: + 32 2 277 48 51
E-mail: goederen.weg@mobilit.fgov.be 
Website: www.mobilit.fgov.be

Liantis ondernemingsloket

Meer over: Starten, Beroepen-beroepsvoorwaarden, Beroepsvoorwaarden andere beroepen

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!