Kan je een zelfstandige activiteit uitoefenen met behoud van werkloosheidsuitkeringen?

Laatste aanpassing: 
11/12/2018

Je werkt voor eigen rekening?

= een activiteit verricht voor zichzelf zonder dat een derde er voordeel bij heeft en die gewoonlijk tegen betaling wordt verricht

Je hebt geen recht op uitkeringen indien je voor eigen rekening een activiteit verricht die kan worden ingeschakeld in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten, d.w.z. die normaal wordt uitgevoerd tegen bezoldiging en die niet is beperkt tot het gewone beheer van het eigen bezit (ongeacht de dag - zelfs tijdens het weekend - en het uur waarop de activiteit wordt verricht). Een activiteit als zaakvoerder of bestuurder van een vennootschap (al dan niet bezoldigd) wordt beschouwd als een activiteit voor eigen rekening.

Een activiteit valt onder het gewone beheer van het eigen bezit en mag worden gecumuleerd met het genot op uitkeringen indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • de activiteit is niet daadwerkelijk ingeschakeld in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten en wordt niet uitgeoefend met het oog op het verkrijgen van een opbrengst;
  • de activiteit is alleen bestemd om de waarde van je bezit in stand te houden of in beperkte mate te verhogen;
  • de activiteit is niet te belangrijk en voor jou geen beletsel om een betrekking uit te oefenen of te zoeken.

(het begrip “gewoon beheer van eigen bezit” is ruimer voor werklozen van 50 jaar die het voordeel genieten van de vrijstelling artikel 89)

Bijgevolg mag je bijvoorbeeld:

  • alle huishoudelijke taken verrichten, een moestuin bebouwen en onderhouden, zo je de oogst ervan niet verkoopt;
  • onderhouds- en herstelwerken aan een gebouw verrichten met het oog op het behoud of verbetering van je comfort (zoals herschilderen, behangen,...).

Je mag geen werken uitvoeren:

  • die de waarde van het bezit aanzienlijk verhogen (bv.: het optrekken van een garage of van een bijgebouw);
  • met het oog op het verhuren of verkopen van een gebouw.

Je kan voorafgaandelijk aan de directeur van het werkloosheidsbureau vragen om je schriftelijk te laten weten of de door jou overwogen uitoefening van een activiteit voor eigen rekening al dan niet verenigbaar is met het genot op uitkeringen (formulier C 45 C, beschikbaar bij je uitbetalingsinstelling)

Je werkt voor rekening van een derde?

= een activiteit al dan niet in loondienst voor of ten voordele van iemand anders.

Je hebt geen recht op uitkeringen indien je voor rekening van een derde een activiteit uitoefent waarvoor je enig loon of materieel voordeel ontvangt (ongeacht de dag - zelfs tijdens het weekend - en het uur waarop deze activiteit wordt verricht en ongeacht of deze activiteiten al dan niet tegen loon worden uitgevoerd).

Elke activiteit voor een derde wordt, tot bewijs van het tegendeel, geacht loon op te leveren (het is aan de werkloze om het tegenbewijs te leveren).

Je werkt occasioneel?

= een activiteit die bij gelegenheid wordt verricht.

Indien je occasioneel een activiteit verricht voor eigen rekening die verder reikt dan het gewone beheer van je eigen bezit of indien je een bezoldigde activiteit voor een derde verricht, dan moet je voorafgaandelijk het overeenstemmend vakje op je controlekaart zwart maken, zelfs als de activiteit uitgeoefend wordt op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag (ongeacht het uur of de uren van de dag waarop de arbeid wordt uitgevoerd).

Je uitkeringen worden dan met één eenheid verminderd per dag activiteit (ongeacht de duur van de arbeidsprestatie en de opbrengst ervan). De directeur kan beslissen dat je activiteit niet occasioneel is, doch als een bijberoep moet beschouwd worden. Dit kan een grote invloed hebben op je uitkering. Neem eventueel contact op met je uitbetalingsinstelling.

Je oefent een bijberoep uit?

De uitoefening van een bijberoep is onderworpen aan bijzondere regels. Voor meer inlichtingen, raadpleeg hier de website van de RVA.

Je oefent een onbezoldigde activiteit uit?

De uitoefening van niet vergoede activiteiten (vrijwilligerswerk) is onderworpen aan bijzondere regels. Voor meer inlichtingen, zie www.rva.be of www.vdab.be.

Wil je graag meer informatie over de opstart van een eigen zaak?

Kom naar onze infosessie!

Wil je weten of je ondernemersidee haalbaar is?

Ontdek het samen met je UNIZO coach!

Meer over: Sociale bijdragen, Starten, Steunmaatregelen starters, Hoofdberoep-bijberoep, Steunmaatregelen, Diverse steunmaatregelen, Werkloosheid, Wettelijk stelsel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!