Kan je na een faillissement een eigen zaak opstarten?

Laatste aanpassing: 
11/09/2020

Gefailleerden kunnen in principe een nieuwe handelsactiviteit opstarten. Toch kan de rechter dit verbieden als blijkt dat je door een grove fout hebt bijgedragen tot het faillissement. Dit verbod kan opgeheven worden in geval van eerherstel. Het verbod om een zaak te starten moet in elk geval expliciet bepaald zijn.

Om een eigen zaak op te starten moet je de vereiste leeftijd en burgerrechten bezitten.

Meerderjarigheid
De persoon die een zelfstandige beroepsactiviteit wil beginnen of een onderneming wil opstarten moet in principe meerderjarig zijn, dus minstens 18 jaar oud.

Burgerrechten
Om te starten moet je jouw burgerrechten bezitten. Je mag dus niet ontzet zijn uit die rechten, bijvoorbeeld door een veroordeling wegens bedrieglijk bankroet, fraude of zware fout van de gefailleerde die tot het faillissement heeft geleid.

Handelingsbekwaamheid
Als starter moet je uiteraard ook handelingsbekwaam zijn. Zo zijn sommige personen niet meer bekwaam om handel te drijven, bijvoorbeeld wettelijk of gerechtelijk onbekwaamverklaarden en personen onder een voorlopig bewindvoerder.

Wil je weten of je ondernemersidee haalbaar is?

Onderzoek het via traject Starten!

Laat je door een UNIZO-coach begeleiden bij het uitwerken en optimaliseren van jouw ondernemingsplan. Zo vergroot je je slaagkansen als succesvol ondernemer.

Meer over: Onderneming in moeilijkheden, Faillissement, Starten

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!