KMO-Cofinanciering

Laatste aanpassing: 
18/06/2021

Dit is een geregionaliseerde regelgeving. Het aanbod van Participatiemaatschappij Vlaanderen is van toepassing voor ondernemers gevestigd in het Vlaams Gewest. Het aanbod voor financiering van ondernemers van het Brussels Gewest, vind je hier

De KMO-cofinanciering is een achtergestelde lening van Participatiefonds Vlaanderen voor starters en bestaande ondernemingen.  Het maximumbedrag is € 350.000 en kan nooit hoger zijn dan 4 maal de eigen inbreng.

De lening moet altijd gecombineerd worden met een andere financiering :

  • ofwel van een bank of investeringsfonds waarmee Participatiefonds Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst heeft;
  • ofwel van een of meerdere business angels, van wie er minstens één lid is van Ban Vlaanderen.

Een cofinanciering door meerdere van voornoemde partijen is ook mogelijk. De cofinancier moet instaan voor minstens 20 % van de globale financieringsbehoefte. Participatiefonds Vlaanderen komt tussen voor maximaal 50 % van de globale investeringsbehoeften. Uw eigen inbreng moet minstens 10% van de globale investering bedragen.

Enkel ondernemingen die beantwoorden aan de Europese KMO-definitie kunnen beroep doen op een lening bij Participatiefonds Vlaanderen :
• tewerkstelling van minder dan 250 voltijdse equivalenten
• jaaromzet van maximum € 50 miljoen en/of balanstotaal van maximum € 43 miljoen
• geen deel uitmaken van een groep die geen KMO meer is op basis van de regels van de partner- en verbonden ondernemingen voor deelnemingen vanaf 25%

Voor natuurlijke personen geldt dat zij zich moeten vestigen als zelfstandige in hoofdberoep om een beroep te kunnen doen op de KMO-cofinanciering.

De KMO-cofinanciering is bestemd voor de financiering van uw materiële, immateriële en financiële investeringen, evenals voor de financiering van uw behoefte aan bedrijfskapitaal die gepaard gaat met de start of uitbouw van uw activiteit.

Participatiefonds Vlaanderen financiert enkel nieuwe investeringen (ook vervangingsinvesteringen, tweedehandsmateriaal) maar aanvaardt geen aanvragen voor herfinanciering van bestaande schulden. Een openstaande schuld van minder dan 3 maanden oud op het moment van ontvangst van de aanvraag beschouwt Participatiefonds Vlaanderen niet als een bestaande schuld.

Voor uw investeringen in onroerende goederen komt het Participatiefonds Vlaanderen enkel tussen voor het beroepsgedeelte van het onroerend goed voor eigen beroepsmatig gebruik.

De looptijd van de lening is minimaal 3 en maximaal 10 jaar, en hangt ook af van de aard van uw investering. De looptijd van de begeleidende cofinanciering mag hoogstens 2 jaar korter zijn dan de looptijd van de KMO-cofinanciering.

De intrestvoet die Participatiefonds Vlaanderen toepast, is gelijk aan de IRS-intrestvoet (basisintrestvoet op de markt voor investeringskredieten) voor de betrokken looptijd +0.53%, met een minimum van 3%.

Op vraag van de ondernemer is ook een vrijstelling in kapitaalsaflossing van 1 of 2 jaar mogelijk. Bij een vrijstellingsperiode van 2 jaar stijgt de intrestvoet met 0,25%. De vrijstellingsperiode begint te lopen vanaf de eerste maand van effectieve opname.

Door het achtergestelde karakter van de leningen van Participatiefonds Vlaanderen, kunnen andere kredietverstrekkers deze beschouwen als een uitbreiding van het eigen vermogen, wat het bekomen van een bankfinanciering in principe gemakkelijker zou moeten maken.
 

Meer informatie bij Participatiefonds Vlaanderen dat behoort tot de PMV-groep.

Ondersteuning nodig bij de financiering van je onderneming? Klik hier voor een individueel begeleidingstraject.

Meer over: Starten, Steunmaatregelen starters, Steunmaatregelen, Financiering

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!