Personenvervoer over de weg

VESTIGINGSVOORWAARDEN

Onder dit beroep wordt verstaan: de activiteit van iedere natuurlijke persoon of onderneming die met motorvoertuigen, die door hun bouwtype of uitrusting geschikt zijn om - met inbegrip van de bestuurder meer dan negen personen om te vervoeren en daartoe beschermd zijn, voor het publiek of voor sommige categoriën verbruikers toegankelijk personenvervoer verricht tegen betaling door de vervoerde persoon of door degene die het vervoer organiseert.

Gaat het om vervoer van minder dan negen personen, dan betreft het een taxidienst. Hiervoor dien je te voldoen aan een aantal strikte voorwaarden (o.a. taxivergunning) die je op de website van GTL kan terugvinden.

Leeftijd: min. 18 jaar. [Opgelet, als chauffeur van een taxidienst of dienst verhuur van voertuig met bestuurder moet u een minimumleeftijd hebben van 21 jaar.]

Ondernemersvaardigheid: geen beroepskennis vereist (wel een vergunning)

OPSTARTFORMALITEITEN

 • Openen zichtrekening: Ja
 • Voorafgaande vergunningen: Ja
 • Aanvragen Commerciële hoedanigheid: Ja
 • Aanvragen BTW hoedanigheid: Ja
 • Bijkomende vergunningen: Ja
 • Aansluiten bij sociaal verzekeringsfonds: Ja
 • Aansluiten bij ziekenfonds: Ja

EXTRA INFORMATIE: de vervoersvergunning

Al naar gelang het soort personenvervoer over de weg kunnen bepaalde vergunningen van toepassing zijn.
Voor wegvervoerders van personen over de weg voor rekening van derden dien je aan volgende voorwaarden te voldoen:

1. De bedrijfszetel moet in België gevestigd zijn;

2. Voldoen aan de voorwaarde inzake vakbekwaamheid:
(ten minste) één natuurlijke persoon die de vervoerwerkzaamheden van de onderneming permanent en daadwerkelijk leidt, moet houder zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid, te weten:

 • Ofwel een getuigschrift van vakbekwaamheid, uitsluitend geldig voor het nationaal vervoer. Dit getuigschrift wordt sinds 1991 niet meer afgegeven.
 • Ofwel een getuigschrift van vakbekwaamheid (door het slagen op het examen van de examencommissie), geldig voor het nationaal en internationaal vervoer. Dit getuigschrift wordt afgegeven door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Alle inlichtingen over het examen kan je terugvinden bij: het Instituut wegTransport & Logistiek België (ITLB), Archimedesstraat 5 – 1000 Brussel (tel. 02 234 30 10).

3. Voldoen aan de voorwaarde inzake betrouwbaarheid:
Als leidinggevende van de onderneming mag je geen geen ernstige en/of herhaalde veroordelingen hebben opgelopen.

4. Voldoen aan de voorwaarde inzake financiële draagkracht: 

 • Bij de éénmanszaak:

De vervoeronderneming moet aantonen dat zij een borgtocht heeft gesteld van 9 000 EUR voor het 1ste motorvoertuig (eerste kopie van haar communautaire vervoervergunning) en 5 000 EUR voor elk bijkomend voertuig (d.w.z. voor elke bijkomende kopie van haar communautaire vervoervergunning); De kopieën van de communautaire vervoervergunning zijn slechts vereist voor de motorvoertuigen. Deze borgtocht moet gesteld worden door een kredietinstelling of verzekeringsonderneming.

 • Bij een vennootschap:

De onderneming moet aantonen te beschikken over een kapitaal en reserves waarvan de waarde gelijk is aan 9 000 EUR voor het 1ste motorvoertuig (eerste kopie van haar communautaire vervoervergunning) en 5 000 EUR voor elk bijkomend voertuig (d.w.z. voor elke bijkomende kopie van haar communautaire vervoervergunning); De kopieën van de communautaire vervoervergunning zijn slechts vereist voor de motorvoertuigen. Dit bewijs moet worden gesteld ofwel door een attest van kapitaal en reserves, opgesteld door een bedrijfsrevisor, ofwel door de meest recente jaarrekeningen, neergelegd overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

DIVERSE

Neem contact op met je ondernemingsloket en laat alles meteen regelen.

Meer informatie vind je op: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Meer over: Starten, Beroepen-beroepsvoorwaarden, Beroepsvoorwaarden andere beroepen, Vergunningen

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het Unizo Kennisnet:
geef uw zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer Unizo Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor u klaar!