Verschil tussen personenvennootschap en kapitaalvennootschap

Laatste aanpassing: 
02/08/2022

In een personenvennootschap is de persoon van de vennoten belangrijk. In kapitaalvennootschappen is de persoon van de vennoten geen belangrijk element. Daar ligt de nadruk op het kapitaal dat verschaft wordt door de vennoten.

Kapitaalvennootschappen: BV, CV en NV. De BV wordt de basisvorm voor kapitaalvennootschappen binnen KMO context. Ondanks het feit dat het een kapitaalvennootschap is, moet de BV niet over een wettelijk vereist minimumkapitaal beschikken.

Personenvennootschappen:  Maatschap, VOF, CommV. Maatschap is de basisvorm.

Het onderscheid tussen personen- en kapitaalvennootschappen heeft een aantal heel belangrijke gevolgen:

 • In personenvennootschappen zijn de aandelen in principe niet overdraagbaar, tenzij met toestemming van alle andere vennoten. Bij kapitaalvennootschappen (uitgezonderd de CV  kunnen de aandelen daarentegen in beginsel vrij worden overgedragen
   
 • Tenzij in de statuten anders wordt bepaald, leidt bij de personenvennootschappen het verdwijnen van een vennoot (door overlijden, uittreding, onbekwaamverklaring enz…) tot de ontbinding van de vennootschappen
   
 • In personenvennootschappen is steeds de unanimiteit vereist om de statuten te wijzigen of om andere beslissingen te nemen. Tenzij in de statuten anders wordt bepaald. In kapitaalvennootschappen gelden enkel gekwalificeerde meerderheden. Voor alle andere beslissingen is de gewone meerderheid (50% + 1) de regel
   
 • Personenvennootschappen worden bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Het is niet vereist om het bestuur en de vertegenwoordiging te organiseren, al is dit wel mogelijk. Bij kapitaalvennootschappen daarentegen, moet het bestuur steeds georganiseerd worden. De vennoten kunnen niet zelf het bestuur waarnemen, al kunnen de vennoten natuurlijk wel bestuurder zijn
   
 • In personenvennootschappen is de aansprakelijkheid van de vennoten onbeperkt (behalve de commanditaire vennoten in de Comm. V.). In kapitaalvennootschappen daarentegen is de aansprakelijkheid van de vennoten beperkt tot de inbreng. 
 • In personenvennootschappen geldt een concurrentieverbod voor de vennoten. In kapitaalvennootschappen geldt geen concurrentieverbod
   
 • In personenvennootschappen zijn er geen wettelijke regels met betrekking tot de kapitaalvorming en het kapitaalbehoud. In kapitaalvennootschappen zijn die wettelijke regels er uiteraard wel

 

 

Zit je nog met een andere startersvraag?

Stel ze aan onze Starterslijn!

Meer over: Vennootschappen, Vennootschapsvormen, Types vennootschappen

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!