Verschil tussen personenvennootschap en kapitaalvennootschap

In een personenvennootschap is de persoon van de vennoten belangrijk. In kapitaalvennootschappen is de persoon van de vennoten geen belangrijk element. Daar ligt de nadruk op het kapitaal dat verschaft wordt door de vennoten.

Kapitaalvennootschappen: N.V., Comm.V.A. en S.E.

Personenvennootschappen: V.O.F., stille en tijdelijke handelsvennootschap, E.S.V., Comm.V., maatschap en C.V.O.A.

Tussenvormen: B.V.B.A en C.V.B.A.: Deze hebben de kenmerken van een kapitaalvennootschap met als uitzondering dat de aandelen beperkt overdraagbaar zijn. Daarom worden ze beter besloten vennootschappen genoemd dan een tussenvorm van personenvennootschappen en kapitaalvennootschappen.

Het onderscheid tussen personen- en kapitaalvennootschappen heeft een aantal heel belangrijke gevolgen:

 • In personenvennootschappen zijn de aandelen in principe niet overdraagbaar, tenzij met toestemming van alle andere vennoten. Bij kapitaalvennootschappen (uitgezonderd de CVBA en de BVBA) kunnen de aandelen daarentegen in beginsel vrij worden overgedragen
   
 • Tenzij in de statuten anders wordt bepaald, leidt bij de personenvennootschappen het verdwijnen van een vennoot (door overlijden, uittreding, onbekwaamverklaring enz…) tot de ontbinding van de vennootschappen
   
 • In personenvennootschappen is steeds de unanimiteit vereist om de statuten te wijzigen of om andere beslissingen te nemen. Tenzij in de statuten anders wordt bepaald. In kapitaalvennootschappen gelden enkel gekwalificeerde meerderheden. Voor alle andere beslissingen is de gewone meerderheid (50% + 1) de regel
   
 • In personenvennootschappen zijn de vennoten in principe zelf bestuurder. Het is niet vereist om het bestuur en de vertegenwoordiging te organiseren, al is dit wel mogelijk. Bij kapitaalvennootschappen daarentegen, moet het bestuur steeds georganiseerd worden. De vennoten kunnen niet zelf het bestuur waarnemen, al kunnen de vennoten natuurlijk wel bestuurder zijn
   
 • In personenvennootschappen is de aansprakelijkheid van de vennoten onbeperkt (behalve de commanditaire vennoten in de Comm. V. en de stille vennoten in de stille handelsvennootschap). In kapitaalvennootschappen daarentegen is de aansprakelijkheid van de vennoten beperkt tot de inbreng (behalve de gecommanditeerde vennoten in de Comm. VA.)
   
 • In personenvennootschappen geldt een concurrentieverbod voor de vennoten. In kapitaalvennootschappen geldt geen concurrentieverbod
   
 • In personenvennootschappen zijn er geen wettelijke regels met betrekking tot de kapitaalvorming en het kapitaalbehoud. In kapitaalvennootschappen zijn die wettelijke regels er uiteraard wel

Zit je nog met een andere startersvraag?

Stel ze aan onze Starterslijn!

Meer over: Vennootschapsvormen, Types vennootschappen, Vennootschappen

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het Unizo Kennisnet:
geef uw zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer Unizo Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor u klaar!