Wat is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, of BVBA?

Oorspronkelijk bestonden er belangrijke verschillen tussen de BVBA en de naamloze vennootschap (NV). Een hele serie wetswijzigingen heeft het onderscheid tussen NV en BVBA steeds meer vervaagd. Het belangrijkste juridisch verschilpunt dat overblijft ligt in het "besloten" karakter van de BVBA. Dit wil zeggen dat de overdracht van aandelen aan strikte regels gebonden is.

Bovendien is het vereiste minimumkapitaal lager in de BVBA dan in de NV.

Iedere handelaar, ondernemer of beoefenaar van een vrij beroep kan ook alleen een vennootschap oprichten. Deze eenpersoonsvennootschap moet de vorm aannemen van een BVBA. Alle bepalingen die gelden voor een gewone BVBA blijven in principe gelden voor een eenpersoons-BVBA.

Voordelen

 • Een (E)BVBA kan opgericht worden door 1 vennoot.
   
 • Alle vennoten zijn slechts aansprakelijk ten belope van hun inbreng.
   
 • De aandelen zijn slechts onder zeer strikte voorwaarden overdraagbaar.

Nadelen

 • Notariële akte nodig voor de oprichting van (E)BVBA.
   
 • Boekhoudkundige en administratieve verplichtingen zijn zwaarder.

Wil je graag meer info over de opstart van een eigen zaak?

Kom naar onze infosessie!

Wil je graag weten of je idee haalbaar is?

Klik hier voor een individueel begeleingstraject!

Meer over: Vennootschappen, Vennootschapsvormen, BVBA en Starters-BVBA

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het Unizo Kennisnet:
geef uw zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer Unizo Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor u klaar!