Wat is een financieringsplan?

Laatste aanpassing: 
02/08/2022

De keerzijde van het investeringsplan is het financieringsplan. Dit plan geeft je aan hoe je je investeringen zal financieren. Het totaalbedrag in je financieringsplan moet dus gelijk zijn aan het totaalbedrag in je investeringsplan. Is dit niet het geval, dan zit je met een aantal tekorten (investeringen die je niet kan financieren). In het financieringplan vermeld je dus je financieringsbronnen.

Voor de financiering van je onderneming zal je zowel beroep doen op eigen middelen, als op geleend kapitaal.

Bepaal eerst hoeveel middelen je zelf in je onderneming kan investeren. Als je dit bedrag aftrekt van het  totaalbedrag aan investeringen, weet je welk bedrag aan investeringen met vreemd vermogen moet gefinancierd worden.

Het feit dat je financieringsbedrag gelijk is aan je investeringsbedrag betekent niet noodzakelijk dat je financieringsplan ook gezond is. Om te achterhalen of je financieringsplan echt gezond is, moet je eerst een liquiditeitsprognose maken. Het liquiditeitsplan geeft je een inzicht in je maandelijkse tekorten of overschotten.

We geven nog enkele tips mee voor een gezonde financiering

 • Stem de duur van je financiering steeds af op de duur van je investering:
  Investeringen op lange termijn worden best gefinancierd met permanente middelen (=eigen middelen + vreemd vermogen op lange termijn). Voor investeringen op korte termijn ga je best leningen met een kortere looptijd aan.
   
 • Zorg voor een positief netto-bedrijfskapitaal:
  Het vreemd vermogen op korte termijn moet volledig terugbetaald kunnen worden met de vlottende activa. M.a.w.: voorraden, klantenvorderingen en beschikbaar geld samen moeten groter zijn dan de schulden die op korte termijn vervallen.
   
 • Zorg ervoor dat je over voldoende eigen middelen beschikt :
  Het eigen vermogen vormt de meest permanente financieringsvorm voor een bedrijf. Het biedt je onderneming enige financiële ademruimte bij tegenvallende resultaten. Voldoende eigen vermogen is bovendien een noodzakelijke voorwaarde om kredieten te bekomen. De bereidheid van de financiële instellingen om leningen toe te staan, hangt ondermeer af van de verhouding van het eigen vermogen ten overstaan van het vreemd vermogen.

Voor het opstellen van het financieel plan biedt UNIZO Start je een tool om je eigen ondernemingsplan, inclusief financieel plan, op te stellen. Deze tool is volledig GRATIS.

UNIZO Starterstool

Wil je graag meer info over de financiering van je onderneming?

Klik hier voor een individueel begeleidingstraject

Wil je graag weten of je idee haalbaar is?

Klik hier voor een een individueel begeleidingstraject

Meer over: Starten, Encyclopedie startsimulator

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!