Wat is een investeringsplan?

Een investeringsplan geeft je een overzicht van alle investeringen die je moet doen om effectief van start te gaan met je onderneming. Het zijn de uitgaven die je doet nog voordat je eerste klant binnenstapt.

Voorbeelden zijn er voldoende: de aankoop of huur van een pand, de inrichting ervan, de aankoop van machines, eventueel het "drempelgeld" dat je betaalt bij overname, enzovoort. Het is belangrijk dat je die investeringen vooraf zo volledig en juist mogelijk inschat.

In functie van je investeringsplan kan je je financieringsplan opstellen.

Investeringskosten worden ingedeeld volgens een vaste structuur. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen investeringen voor vaste, realiseerbare en beschikbare activa. Deze indeling gebeurt volgens graad van liquiditeit: hoe snel kunnen deze investeringen opnieuw in liquide middelen (cash geld) worden omgezet?

Vaste activa

Vaste activa zijn voor verschillende jaren geïnvesteerd in de onderneming. Vaste investeringen hebben als hoofdkenmerk dat je niet aan het geld kan dat in de onderneming is geïnvesteerd. Als je deze investeringen terug zou trekken, zou de onderneming ophouden te bestaan.
Typisch voorbeelden zijn de aankoop of huur van een gebouw of pand, een bedrijfswagen, drempelgeld, notariskosten, enz. Het zijn middelen die nodig zijn om het bedrijf op lange termijn te laten werken.

De vaste activa kunnen verder onderverdeeld worden in vier rubrieken:

  • Materiële vaste activa: Dit zijn de meest voorkomende activa. Het zijn de investeringen in gebouwen, materieel, transportmiddelen, enz.
     
  • Immateriële vaste activa: Dit zijn vastliggende investeringen die niets tastbaars als voorwerp hebben maar wel belangrijk zijn voor de onderneming. Voorbeelden zijn de kosten voor franchise, octrooien, kosten voor de overname van klanten, enz.
     
  • Financiële vaste activa: deze omvatten ondermeer (huur)waarborgsommen, aandelen in portefeuille, enz.
     
  • Oprichtingskosten: Deze gelden enkel voor vennootschappen en kunnen ondermeer de notariskosten, kosten van publicatie van de statuten, ... omvatten.

Realiseerbare activa

Alle investeringen die op korte termijn in geld omgezet kunnen worden, worden beschouwd als realiseerbare activa. Korte termijn betekent hierbij 'binnen het jaar'.
Voorbeelden zijn de voorraad die je hebt aangelegd aan grondstoffen of aan handelsgoederen, en het uitstel van betaling aan bepaalde klanten.

Beschikbare activa

Een deel van het bedrijfskapitaal is altijd beschikbaar. Het staat permanent ter beschikking op de bank- of postchequerekening, in kas, op spaarboekjes, enz. Dit zijn de beschikbare activa.

Wil je graag meer informatie over de financiering van je eigen zaak? Klik hier voor een individueel begeleidingstraject.

Wil je graag weten of je idee haalbaar is? Klik hier voor een individueel begeleidingstraject.

Meer over: Starten

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!