Wat is een uitkering bij arbeidsongeschiktheid?

Laatste aanpassing: 
07/09/2015

De uitkeringsverzekering bij arbeidsongeschiktheid voorziet in een dagvergoeding als je je beroep om gezondheidsredenen moet stopzetten. Tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid spreken we van 'primaire arbeidsongeschiktheid'. Met die term wordt bedoeld dat je je vroegere beroep niet meer kan uitoefenen. Is je arbeidsongeschiktheid erkend door de geneesheer van je ziekenfonds, dan kan je aanspraak maken op de dagvergoeding. Deze vergoeding wordt maar uitbetaald vanaf de tweede maand arbeidsongeschiktheid. De eerste maand wordt dus niet vergoed.

Vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid spreekt men van 'invaliditeit'. Dat betekent dat je geen enkel beroep meer kunt uitoefenen. Je krijgt in dit geval een verhoogde vergoeding.
 

Meer over: Encyclopedie startsimulator, Starten

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!