Wat houdt de btw-listing precies in?

Deze btw-listing moet vóór 31 maart ingediend worden. Hierop komen al uw btw-plichtige klanten die in het vorige jaar voor gelijk of meer dan € 250 aangekocht hebben. Zorg ervoor in het bezit te zijn van hun ondernemingsnummer. De opgave moet worden ingediend bij het bevoegde scanningscentrum.

Nederlandse listings:

Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit
Scanningscentrum
Zuiderpoort
Gaston Crommenlaan 6
9050 Gent

Deze listing moet worden opgesteld in tweevoud, waarvan er één naar de administratie gaat. Om te kunnen voldoen aan deze verplichtingen, dient u klantenrekeningen te houden, die u toelaten de nodige inlichtingen te verzamelen.

Opgelet, ook deze klantenlistings moeten elektronisch worden ingediend via INTERVAT (www.minfin.fgov.be).

Meer over: Btw, Principes btw

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het Unizo Kennisnet:
geef uw zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer Unizo Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor u klaar!