Wat is kaskrediet?

Laatste aanpassing: 
07/09/2015

Een kaskrediet is, zeer eenvoudig gezegd, een toestemming om op de bankrekening tot een zeker bedrag onder nul te gaan. Het is de soepelste kredietvorm aangezien de opname met geen enkele formaliteit gepaard gaat. U kunt het krediet op elk ogenblik gedeeltelijk of voor het hele bedrag aanspreken door opvraging aan kas, uitgifte van cheques, opdracht tot overschrijvingen, … Bovendien hoeft u er alleen gebruik van te maken voor de duur van uw effectieve kredietbehoefte. Het krediet wordt automatisch aangezuiverd door de ontvangsten die op uw rekening worden geboekt. Omdat enkel intrest betaald wordt op het effectief opgenomen bedrag is het kaskrediet ideaal om kastekorten tengevolge van piekuitgaven op te vangen (kortstondige, fluctuerende kredietbehoeften). Bij constante en langdurige opname is het een dure kredietvorm. Het is dan ook niet geschikt voor de financiering van investeringen in vastliggende activa. Kaskrediet kan dus gebruikt worden ter financiering van realiseerbare voorraden, ter financiering van betalingsuitstel verleend aan cliënten, ter overbrugging van latere terugbetalingen zoals BTW-teruggaven, … De grootte van het kaskrediet zal u moeten onderhandelen met uw financiële instelling.

Meer over: Encyclopedie startsimulator, Starten

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!