Wat krijg ik als ondernemer terug in ruil voor mijn sociale bijdragen?

Laatste aanpassing: 
27/01/2021

In ruil voor je sociale bijdragen ontvang je als zelfstandige:

 • kraamgeld bij de geboorte van een kind;
 • kinderbijslag;
 • terugbetaling van 'grote risico's'  bij ziekte(heelkundige ingrepen, hospitalisatie);
 • dagvergoeding in geval van werkonbekwaamheid (pas vanaf de tweede maand);
 • pensioen;
 • een faillissementsverzekering.
   

Gezinsbijslag

Onder gezinsbijslag vallen zowel het kraamgeld als de kinderbijslag.

Het kraamgeld is een vast bedrag. Vanaf de zesde maand zwangerschap kan je het aanvragen bij het kinderbijslagfonds. Voeg bij je aanvraag een geneeskundig getuigschrift met de vermoedelijke geboortedatum. Vanaf de tweede maand vóór die vermoedelijke geboortedatum kan de som uitbetaald worden.

De kinderbijslag wordt per maand uitbetaald aan de bijslagtrekkende (meestal vader of moeder).

De kinderbijslag wordt uitbetaald voor schoolgaande kinderen tot 25 jaar. Bij de 6de, 12de, en 18de verjaardag van je kind stijgt de kinderbijslag. Verder bestaan er aanvullingen voor mindervalide kinderen, weeskinderen en kinderen van invalide of actieve mindervalide zelfstandigen.

Ziekteverzekering

De ziekteverzekering is gesplitst in twee delen: de gezondheidszorg en de uitkering wegens arbeidsongeschiktheid.

De gezondheidsverzekering beschermt je tegen grote risico's (bevalling, opname in het ziekenhuis, enz.) en kleine risico's (zoals dokters-, apothekers-, kinesistherapiekosten,enz.) Deze laatsten zijn vanaf 2008 wettelijk verplicht inbegrepen in de sociale bijdragen die u moet betalen aan het sociaal verzekeringsfonds.

De uitkeringsverzekering bij arbeidsongeschiktheid voorziet in een dagvergoeding als je je beroep om gezondheidsredenen moet stopzetten. Tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid spreken we van 'primaire arbeidsongeschiktheid'. Met die term wordt bedoeld dat je je vroegere beroep niet meer kan uitoefenen. Is je arbeidsongeschiktheid erkend door de geneesheer van je ziekenfonds, dan kan je aanspraak maken op de dagvergoeding. Deze vergoeding wordt maar uitbetaald vanaf de tweede maand arbeidsongeschiktheid. De eerste maand wordt dus niet vergoed.

Vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid spreekt men van 'invaliditeit'. Dat betekent dat je geen enkel beroep meer kunt uitoefenen. Je krijgt in dit geval een verhoogde vergoeding.

Uitkering wegens arbeidsongeschiktheid:

 • primaire ongeschiktheid: 
   
 • invaliditeit (na de 12de maand)
   
 • invaliditeit met volledige stopzetting

In de uitkeringsverzekering is ook een moederschapsvergoeding voorzien voor zelfstandige vrouwen en de meewerkende echtgenoten.

Pensioen

Er bestaan twee soorten pensioenen: het rustpensioen en het overlevingspensioen.

Het rustpensioen is een inkomen waarop je recht hebt na een loopbaan als zelfstandige. Om op pensioen te gaan moet je natuurlijk de pensioenleeftijd bereikt hebben.

Het overlevingspensioen is een vergoeding die aan de overlevende echteno(o)t(e) wordt toegekend.  De uitkering wordt berekend op basis van de prestaties van de overleden echtgeno(o)t(e). De weduwe of weduwnaar moet wel minstens 45 jaar oud zijn.

Faillissementsverzekering

Gefailleerde zelfstandigen komen in aanmerking voor het behoud van rechten gedurende maximaal 4 kwartalen voor kinderbijslag en gezondheidszorgen, en een faillissementsuitkering gedurende 12 maanden.

Regel al je rechten via Liantis sociaal verzekeringsfonds. 

 

Meer over: Starten, Sociale zekerheid, Verzekeringen

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!