Wat is leasing?

Laatste aanpassing: 
02/08/2022

Leasen is voor ondernemingen een manier om het gebruik van bedrijfspanden, goederen en apparatuur te financieren, zonder zware investeringen te doen. De meest gebruikelijke objecten van leasing zijn wagens, machines en computermaterieel.

De overdracht van gebruiksrechten staat centraal in leasing. Er is een onderscheid tussen de eigendom (leasinggever) en het gebruik (leasingnemer) van het object.

 • De lessee of leasenemer is de gebruiker van de in lease genomen bedrijfsmiddelen in een leaseovereenkomst. Deze betaalt hiervoor geregeld leasetermijnen (meestal maandelijks of trimestrieel) aan de lessor.
 • De lessor of leasegever is de eigenaar van de in lease gegeven bedrijfsmiddelen in een leaseovereenkomst. Meestal is de lessor de producent van de objecten of een onafhankelijke leasemaatschappij, die de objecten van de leasing koopt.
  Als de leasingovereenkomst afloopt kan er een aankoopoptie voorzien zijn.

Soorten leasing

Als de leasetermijnen (zonder de intresten) samen met het bedrag van de aankoopoptie (die minder dan 15% van het kapitaal bedraagt) het volledige kapitaal dekken dat de leasegever heeft geïnvesteerd in het goed, dan gaat het om financiële leasing. In het andere geval is het operationele leasing.

Wanneer de aankoopoptie hoger is dan 15 % dient de leasing boekhoudkundig behandeld te worden als een huur. De leasingovereenkomst zal dus niet in de balans van de leasingnemer terug te vinden zijn.

Welke soort leasing kies ik best?

De twee soorten leasing hebben hun voordelen en hun nadelen.

 • Het grote voordeel van operationele leasing is dat je maandelijks een bedrag betaalt, waarin bepaalde diensten zoals belastingen, onderhoud, herstellingen, taksen, .. inbegrepen zijn. Je hebt dus een goed overzicht over wat je kosten zijn. Het economische en technische risico ligt immers bij de leasinggever. Indien je leaseobject kapot gaat, zal je hoogstwaarschijnlijk een vervanging ervan krijgen en zal de leasinggever opdraaien voor de kosten van herstelling.
 • Het grote voordeel van financiële leasing is dat je na afloop van de leasing over een aankoopoptie beschikt. Dit is voordelig wanneer de levensduur van het object langer is dan de duur van de leasingovereenkomst. Dan kan je het object van de leasing kopen en er nog verder gebruik van maken, zonder verdere leasetermijnen te moeten betalen.

Een overzicht van hun kenmerken:

Kenmerken van leasing

Financiële leasing

Operationele leasing

Duur van de leasing

Meestal lang

Meestal kort

Duur van de leasingovereenkomst ~ economische levensduur?

Ja

Neen

Doel van de leasing

Financiering

Gebruik

Eigendom

Juridisch: leasegever

Economisch: leasenemer

Leasegever

Kosten onderhoud, belastingen, verzekeringen, &

Leasenemer

Leasegever

Afschrijvingen door / op balans bij:

Leasenemer

Leasegever

Belastingsvoordeel

Ja

Ja

Contract opzegbaar?

Neen

Ja

Aankoopoptie?

Ja (waarde bepaald in contract)

Nee (wel mogelijk, maar niet bij contract vastgelegd)

Motieven voor leasing

 • De leasenemer wenst het gebruik van een bepaald goed te verwerven, zonder zware investeringen te doen
 • De leasenemer wenst kapitaal in bedrijfsmiddelen vastgelegd vrij te maken
 • De gespecialiseerde leasegever kan aanvullende diensten leveren tegen een lagere prijs
 • Bepaalde risico's betreffende de exploitatie van het lease-object kunnen worden afgewenteld op de leasegever
 • Leasing kan belastingsvoordeel opleveren

Omdat het geleaste goed een waarborg op zich is en de leasemaatschappij er juridisch eigenaar van blijft, wordt een leasing doorgaans soepeler toegestaan dan andere financieringsvormen.

Op zoek naar meer info over de financiering van je onderneming?

Klik hier voor een individueel begeleidingstraject!

Meer over: Starten, Encyclopedie startsimulator

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!