Wat zijn de beroepsvoorwaarden om te starten als apotheker?

Laatste aanpassing: 
18/09/2018

Het uitoefenen van het apotheker beroep en het dragen van de titel apotheker zijn beschermd. Dit betekent dat enkel zij die een bij wet erkend diploma van apotheker bezitten, het beroep mogen uitoefenen. De opleiding tot apotheker bestaat uit minstens 5 studiejaren, waarbij een stage wordt doorlopen. 

1. Vestigingsvoorwaarden
Elke zelfstandige die een vrij beroep wil uitoefenen moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet je minimum 18 jaar zijn en de nodige beroepsbekwaamheid en erkenning bewijzen. 

Beroepskennis
Om jouw beroepsbekwaamheid te bewijzen moet je jouw diploma laten goedkeuren door de Provinciale Geneeskundige Commissie van de provincie waar de beroepsactiviteit hoofdzakelijk wordt uitgeoefend. Je dient jezelf aan te melden bij de Commissie met jouw behaalde diploma.

Antwerpen:
Pelikaanstraat 4/2e verdieping, 2018 Antwerpen
Tel. 02/524.78.50 - Fax: 02/524.78.58 - email: icm.antwerpen@health.fgov.be

Brabant:
Philipssite 3B1, 3001 Leuven
Tel: 016/31.89.22. - Fax: 016/31.89.17 - email: martine.roelants@health.fgov.be

Limburg:
Sint-Jozefstraat 10/5, 3500 Hasselt
Tel.: 02/524.78.00 - Fax: 02/524.78.21 - rita.vrancken@health.fgov.be 

Oost-Vlaanderen:
Sint-Lievenslaan 23, 9000 Gent
Tel.: 09/268.64.50 - Fax: 09/225.62.31 - email: GIGent@skynet.be

West-Vlaanderen:
Hoogstraat 9, 8000 Brugge
Tel.: 050/44.33.80 - Fax: 050/44.33.85 - pgc.gibrugge@skynet.be 

Ondernemingsnummer
Vrije beroepen zijn verplicht zich in te schrijven bij de KBO. Als vrij beroeper dien je je in te schrijven onder niet-commerciële activiteiten en een BTW hoedanigheid aan te vragen. Hiervoor kan je bij een ondernemingsloket terecht, meer informatie vind je op Liantis ondernemingsloket.

Inschrijving bij de Orde der Apothekers

De Orde waakt onder meer over de naleving van de deontologische regels en het algemeen belang van de patiënt. Je kan je inschrijven bij de Provinciale Raad van de Orde der Apothekers van de provincie waar je jouw voornaamste bezigheid als apotheker hebt. Je dient een kopie van het geviseerde diploma en een attest van goed gedrag en zeden voor te leggen bij de inschrijving. 

Nationale Raad van de Orde der Apothekers
Henri Jasparlaan 94 - 1060 Brussel
Tel.: 02/537 42 67
Fax: 02/537 45 72
E-mail:p.vanmaercke@ordederapothekers.be 

De adressen van de Provinciale Raden vind je op www.ordederapothekers.be

2. Specifieke vereisten voor apothekers

Inschrijving bij het RIZIV
Vanaf dat je ingeschreven bent bij de Orde der Apothekers, dien je jezelf in te schrijven bij het RIZIV (Rijksinstituut voor de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering). Daarna zal je een RIZIV-identificatienummer ontvangen. Bovendien kan je als apotheker toetreden tot de RIZIV-conventie. Deze conventie beschrijft een tariefovereenkomst tussen het RIZIV, de apothekers en de ziekenfondsen. Indien je lid bent van deze conventie ontvang je jaarlijks een sociaal voordeel. Daarenboven kan je als lid van de conventie zonder enige kost beleggen in een Voorzorgsplan en/of een Vrij Aanvullend Pensioen voor zelfstandigen.

RIZIV (Dienst voor Geneeskundige Verzorging)
Afdeling sociaal statuut apothekers
Tervurenlaan 211 - 1150 Brussel
Tel: 02/739.78.33

Aansluiten bij een tariferingsdienst (niet verplicht)
Door de tariferingsdienst zal een klant, bij het bezoek aan een apotheker, enkel het remgeld betalen in plaats van de volledige som. Het restbedrag int de apotheker rechtstreeks bij de ziekteverzekering, via een tariferingsdienst. 

Vergunning voor het in de handel brengen van eetwaren
Als je als apotheker eetwaren in de handel brengt, dien je een vergunning aan te vragen bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Eurostation II
Victor Hortaplein, 40 bus 10 - 1060 Brussel
Tel. : 02 524 71 11
info@health.fgov.be

3. Contact

Federatie Vrije Beroepen
Willebroekkaai 37 - 1000 Brussel
Tel. 02/212 22 00
E-mail: info@mijnvrijberoep.be 
www.federatievrijeberoepen.be

Meer over: Starten, Beroepen-beroepsvoorwaarden, Beroepsvoorwaarden vrije beroepen

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!