Wat zijn de beroepsvoorwaarden om te starten als logopedist?

Laatste aanpassing: 
18/10/2018

1. Wat is een logopedist(e)?
Als logopedist(e) help je mensen van alle leeftijden bij de behandeling van problemen met gesproken en geschreven communicatie.

2. Algemene vestigingsvereisten
Niet iedereen kan zomaar een vrij beroep uitoefenen. Wanneer je als logopedist(e) aan de slag wil, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen, namelijk:

 • Je moet minstens 18 jaar oud zijn;
 • Een ondernemingsnummer hebben;
 • Je moet in het bezit zijn van een erkend diploma, namelijk:
  - Professionele bachelor in de logopedie (3-jarige opleiding);
  - Universitair diploma: Master in de logopedie(4-jarige opleiding);
  - Universitair diploma: Academische bachelor in de logopedie (4-jarige opleiding).

Daarnaast moet je een aantal opstartformaliteiten vervullen. Let wel, als logopedist(e) dien je enkel te beschikken over een erkenning.

3. Specifieke vestigingsformaliteiten voor zelfstandige logopedisten

• Erkenningsnummer aanvragen bij het RIZIV
Als logopedist(e) moet je een erkenningsnummer (identificatienummer) hebben, zo kunnen jouw patiënten een deel van de verstrekte zorg terug vorderen van de ziekenkas. Dit erkenningsnummer dien je te vermelden op alle officiële documenten.

Om te worden erkend moet je een erkend diploma bezitten. Je verbindt jezelf om de honoraria na te leven en een register bij te houden. Je dient persoonlijk en individueel een aanvraag in te dienen bij de Dienst Geneeskundige Verzorging, om deze erkenning te bekomen. Deze aanvraag dient volgende elementen te omvatten:
- Een duidelijke kopie van het diploma of attest;
- De datum vanaf wanneer je als zelfstandige logopedist(e) wil starten.

RIZIV - Dienst Geneeskundige Verzorging
Afdeling Logopedisten
Guffenslaan 33 - 3500 Hasselt
Tel.: 011/45.77.52

Van zodra je erkend wordt door het RIZIV, heb je de keuze om al dan niet toe te treden tot de conventie. Dit is een tariefovereenkomst tussen de zorgverstrekkers, de ziekenfondsen en het RIZIV. Wanneer je toetreedt tot deze conventie, is de patiënt zeker dat de ziektekosten worden terugbetaald en is de vergoeding door het RIZIV aan jou eveneens gegarandeerd.

• 'Getuigschriften voor verstrekte hulp' bestellen
Het RIZIV gaf de verspreiding van getuigschriften voor verstrekte hulp in concessie aan SPEOS (een dienst van De Post).
Hoe bestellen?

 • via internet op www.medattest.be (gebruikersnaam en activatiecode heb je gekregen via een brief van de Post);
 • per briefwisseling:via een voorgedrukt bestelformulier van het RIZIV, onder gefrankeerde omslag verzenden naar:
  RIZIV - getuigschriften
  postbus 10011
  1740 Ternat;
 • via fax: voorgedrukt bestelformulier faxen naar 02/568.18.81.
  Met eventuele vragen kan je terecht bij:
  het Contact Center
  Tel. 02/274.09.34 (elke werkdag van 8u - 19u, zaterdag van 8.30u - 12u)
  www.medattest.be

• Aanschaffen van een fiscaal dagboek
Als zelfstandige logopedist(e) dien je jouw inkomsten en uitgaven in te schrijven in een fiscaal dagboek. Dit fiscaal dagboek is enkel geldig wanneer het vooraf genummerd en ondertekend werd door de hoofdcontroleur van de directe belastingen van het ambtsgebied van je woonplaats (dus niet de plaats van de praktijk). De hoofdcontroleur zal tevens de Dienst der Voorafbetalingen verwittigen.

• Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) afsluiten
Deze aansluiting is geen verplichting maar het wordt toch sterk aangeraden om een verzekering af te sluiten die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid aangaande jouw beroepsactiviteiten dekt.

• Ethische en deontologische code
Iedere logopedist(e) wordt tijdens zijn beroepsloopbaan wel eens geconfronteerd met de vraag of een bepaalde handeling of activiteit ethisch en deontologisch verantwoord is. Om op deze vragen een antwoord te kunnen bieden heeft de Erkenningsraad voor logopedisten een ethische en deontologische code uitgewerkt.

Deze code bevat een aantal aanbevelingen en gedragsregels met betrekking tot de volgende items: persoonlijke verantwoordelijkheid, professionele gedragscode, verantwoordelijkheid ten overstaan van de patiënten, vertrouwelijkheid, verantwoordelijkheid ten overstaan van de collegae, verantwoordelijkheid ten overstaan van de maatschappij, ethische richtlijnen inzake research.

4. Contact
Federatie Vrije Beroepen
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel 02/212 25 04
E-mail federatievrijeberoepen@unizo.be - internet: www.federatievrijeberoepen.be

Meer informatie over opstartformaliteiten vind je bij Liantis ondernemingsloket.

Meer over: Starten, Beroepen-beroepsvoorwaarden, Beroepsvoorwaarden vrije beroepen

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!