Wat zijn de eigenschappen van een naamloze vennootschap (NV)?

Laatste aanpassing: 
02/08/2022

Hoewel de wetgever de vennootschapsvorm van de NV had uitgedacht als ondernemingsvorm voor grotere kapitaalkrachtige ondernemingen, kan de NV-vorm ook aangenomen worden door kleine en middelgrote (familiale) bedrijven. De NV blijft wel op de eerste plaats een kapitaalvennootschap, m.a.w. een vennootschap die "anoniem" kapitaal zal aantrekken.

Belangrijkste verschilpunten met de  BV zijn:

 • de strakkere en meer ingewikkelde bestuursorganisatie 
   
 • minimumkapitaal dat wordt vereist (61.500 EUR, volledig volgestort): Dit bedrag moet op een afzonderlijke rekening worden gestort, vóór de oprichting van de vennootschap.  In geval van een inbreng in natura zetten de oprichters in een bijzonder verslag uiteen waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving van elke inbreng in natura en geeft daarvan een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. De oprichters delen dit verslag in ontwerp mee aan een bedrijfsrevisor die zij aanwijzen.

De bedrijfsrevisor maakt een verslag op waarin hij de door de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes onderzoekt. Het verslag moet aangeven of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Het verslag vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

 •   In hun verslag zetten de oprichters in voorkomend geval uiteen waarom zij afwijken van de conclusie van het verslag van de revisor.Vennootschappen moeten een aandeelhoudersregister bijhouden, hetgeen ook kan in elektronische vorm. Het aandeelhoudersregister is een register van de houders van de aandelen op naam. De belangrijkste functie van het aandeelhoudersregister is het bijhouden van wie aandeelhouder is van de vennootschap door het nauwkeurig inschrijven van de overdrachten van aandelen, hetgeen een volledig overzicht zal bieden van alle uitstaande aandelen.

Voordelen

 • Alle vennoten zijn slechts aansprakelijk ten belope van hun inbreng.
   
 • Aandelen  in principe vrij overdraagbaar.
 • Deze vennootschapsvorm biedt een meerwaarde indien u beursgenoteerd wil werken.

Nadelen

 • Notariële akte nodig voor de oprichting van een NV.
   
 • Vrij ingewikkelde besluitvorming en zware boekhoudkundige verplichtingen.
Meer over: Vennootschappen, Vennootschapsvormen, NV

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!