Wat zijn de voor- en nadelen van een eenmanszaak versus een vennootschap?

Laatste aanpassing: 
02/08/2022

De keuze om als zelfstandige te werken mét een vennootschap of zonder vennootschap (eenmanszaak) brengt een aantal afwegingen met zich mee. We leggen je uit wat het verschil is tussen beiden en we lijsten hieronder de voor- en nadelen op bij het werken met een eenmanszaak of met een vennootschap. Op die manier kan je weloverwogen een goede keuze maken.

Wat is een eenmanszaak?

Heb je als ondernemer geen vennootschap opgericht, dan werk je automatisch al in een ‘eenmanszaak’. Dit is een onderneming die geen aparte rechtspersoonlijkheid bezit. Dat wil zeggen dat er dus geen duidelijke splitsing is tussen je privévermogen en het vermogen van je zaak.

Wat is een vennootschap?

De vennootschap is een rechtspersoon.

  • Dat wil zeggen dat jouw vennootschap optreedt als een zelfstandige entiteit in het handelsverkeer en ze bijvoorbeeld contracten kan sluiten. Bepaalde vennootschapsvormen zijn hierdoor uitermate geschikt om je privévermogen (gezinswoning, spaargelden, ...) af te scheiden van het ondernemingsvermogen.
  • Wanneer het met de onderneming bergaf zou gaan en bepaalde schulden niet meer kunnen betaald worden, blijft in principe jouw privévermogen buiten schot. 

VOORDELEN

Eenmanszaak

Vennootschap

Beslissingen kunnen op een snelle en weinig formele manier genomen worden.

Rechtspersoonlijkheid: de vennootschap heeft eigen rechten en plichten.

Omdat alle winst van de eenmanszaak wordt belast in functie van de natuurlijke persoon-ondernemer, komt het batig saldo na belastingen bij jouzelf terecht. Je beslist zelf of en hoeveel je hiervan investeert in de zaak.

Fiscaliteit: Het belastbaar resultaat wordt belast in het stelsel van de vennootschapsbelasting. Voor kmo's bestaat hier een zogenaamd 'verlaagd' tarief. Daarnaast is er de mogelijkheid te streven naar een optimale inkomstenmix. De inkomsten van vennootschap en individu kunnen zodanig worden georganiseerd dat in totaal zo weinig mogelijk belastingen worden betaald, en jarenlang een zo stabiel mogelijk inkomen wordt genoten.

Beperkte administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.

Alle afspraken tussen partners die samenwerken in de zaak staan duidelijk op papier.

 

De vennootschap biedt een aantal interessante mogelijkheden om vóór het overlijden een goede opvolgingsregeling uit te dokteren.

 

NADELEN

Eenmanszaak

Vennootschap

Geen specifieke juridische structuur. Je bent onbeperkt aansprakelijk en staat met je volledige persoonlijke vermogen in voor de verbintenissen van de onderneming.

          Formele besluitvorming en procedures.

Opvolging en overname: het uitwerken van een preventieve opvolgingsregeling heeft de meeste kans op slagen als je onderneming de vennootschapsvorm heeft aangenomen.

Er zijn meer juridische en administratieve verplichtingen, waardoor de oprichting voor de meeste vennootschapsvormen duurder zal zijn dan het starten met een eenmanszaak.

Inkomstenbelastingen: alle inkomsten van de onderneming worden belast via de personenbelasting van de ondernemer zelf, waardoor je vanaf bepaalde inkomsten in hogere belastingschijven komt. Er is geen aparte fiscale aangifte en aanslag voor de eenmanszaak.

           Boekhoudkundige verplichtingen.

 

Snelwijzer - Wel of geen vennootschap?

Wil je meer weten?

Opdat jij de beste keuze kan maken, zetten we de meest relevante verschilpunten nog eens op een rij, met de nodige tekst en uitleg, in deze Snelwijzer.

Download de Snelwijzer

Wil je weten welke fiscale voordelen er zijn als je een vennootschap hebt?

Lees dan hier verder!

Meer over: Starten, Ondernemingsvorm, Vennootschappen, Vennootschapsvormen, Eenmanszaak versus vennootschap

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!