Welke risico's loop ik als zelfstandige?

Laatste aanpassing: 
26/02/2021

Als zelfstandige loop je tal van risico's die niet - of slechts gedeeltelijk - verzekerd worden binnen de verplichte sociale verzekering. Je doet er goed aan een inventaris op te stellen van die risico's. Eens de risico's in kaart gebracht, kan je ze trachten te beheersen of te verminderen, bijvoorbeeld door veilige machines te kopen, een alarmsysteem te installeren, enz. Voor de meeste risico's zal je echter best een aangepaste verzekering nemen.

Persoonlijke risico’s

De risico’s voor zelfstandigen en loontrekkenden zijn hier gelijklopend: ongeval, overlijden, ziekte, pensioen, werkloosheid, … Zelfstandigen genieten echter minder bescherming dan loontrekkenden. De sociale zekerheid biedt voor loontrekkenden uitkeringen die toelaten om verder een behoorlijk leven te leiden. Voor zelfstandigen zijn de wettelijk voorziene uitkeringen een stuk kleiner tot onbestaand.   Een vergelijking tussen het statuut van werknemers en zelfstandigen vindt u op de website van Liantis Sociaal Verzekeringsfonds.

Met aanvullende sociale verzekeringen kan u een gelijkwaardig statuut opbouwen.

Aansprakelijkheidsrisico’s

Als zelfstandige loopt je risico door de daden die jij en je personeel stellen.

Enkele voorbeelden:

  • tijdens schilderwerken valt een ladder om, met een verkeersongeluk tot gevolg
  • een ober morst eten op de kledij van een klant
  • een personeelslid raakt gekwetst tijdens het werk.

Je kan je hiertegen verzekeren.

Bedrijfsrisico’s

De middelen van de zelfstandige (bv. gebouwen, voertuigen, machines, enz.) staan eveneens aan allerlei gevaren bloot.

Meer informatie over het opstarten van een eigen zaak? Volg een infosessie.

Meer over: Starten, Sociale zekerheid, Verzekeringen

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!